Állások keresése - intézményvezető - Szigethalom Város Önkormányzat | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekintézményvezető

Szigethalom Város Önkormányzat

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nobilis Humán Szolgáltató

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2025. január 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc utca 149/a.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Nobilis Humán Szolgáltató intézmény vezetői feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, figyelemmel az intézmény alaptevékenységének megfelelő, az 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 3. sz. melléklet, vagy a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklet 1. pontjaiban foglalt képesítési előírásokra, figyelemmel az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 6. § (13) bekezdésében foglaltakra,

        Szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Szociális szakvizsga,

        Szociális területen szerzett - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz

        végzettséget, szakképzettséget tanúsító okirat, vagy annak hiteles másolata

        az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel együtt

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § alatt meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

        a pályázó nyilatkozata, amely szerint nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalja a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Takács Lajos nyújt, a 0624403658/141 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szigethalom Város Önkormányzat címére történő megküldésével (2315 Szigethalom, Kossuth Lajos utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 16810/2019 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Szigethalom Város Önkormányzat címére történő megküldésével (2315 Szigethalom, Kossuth Lajos utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 16810/2019, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Humánpolitikai és Népjóléti Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt. A pályázat kiírója a pályázati eljárás bármely szakaszában a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.szigethalom.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések