Állások keresése - kontroller feladatok ellátására szóló - Klebelsberg Központ | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekkontroller feladatok ellátására szóló

Klebelsberg Központ

                           

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Klebelsberg Központ
Költségvetési és Pénzügyi Főosztály Pénzügyi és Számviteli Osztályán

kontroller feladatok ellátására szóló

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

a Klebelsberg Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 61/2016. (XII. 29.) EMMI utasítás 1. mellékletének 55. § (4) és (5) bekezdésében foglalt kontrolling és elemzési feladatok ellátása.

Ellátandó feladatok:

Részt vesz a Klebelsberg Központ kontrolling és elemzési feladat- és hatáskörébe tartozó feladatok ellátásában, amelynek keretében az alaptevékenység ellátásával kapcsolatos döntés-előkészítés megalapozásához elemzéseket, hatásvizsgálatokat készít. Részt vesz a fejlesztési programok gazdasági-pénzügyi tervezésében, ellenőrzi a forrásoldali alátámasztottság megalapozottságát. Vizsgálja és elemzi az intézményi programok, előterjesztések megalapozottságát és megvalósíthatóságát. A Projekt Főosztállyal együttműködve részt vesz a projektek pénzügyi kontrolling-rendszerének kifejlesztésében és működtetésében. Szakmai szempontok figyelembevételével és a Klebelsberg Központ érintett szervezeti egységeivel együttműködésben és a szakmai elnökhelyettes egyetértésével tervezi, nyomon követi és felügyeli a programok költségvetésének teljesülését, az erőforrások rendelkezésre állását. Részt vesz az európai uniós programok és támogatási szerződések végrehajtásával kapcsolatos pénzügyi és gazdasági feladatok ellátásában. A Projekt Főosztály rendelkezésére bocsátja a támogatások elszámolásához szükséges bizonylatokat, dokumentumokat. A támogatásból megvalósuló programok ellenőrzése esetén rendelkezésre bocsátja az ellenőrzés lebonyolításához szükséges eredeti iratokat, bizonylatokat.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

a Költségvetési és Pénzügyi Főosztály feladat- és hatáskörébe tartozó kontrolling és elemzési feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, vagy egyetemi szakirányú végzettség,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        MS Excel magas szintű ismerete

        Nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        központi közigazgatási területen szerzett szakmai tapasztalat

        SAP rendszer ismerete

Elvárt kompetenciák:

        terhelhetőség,

        megbízhatóság,

        felelősségtudat,

        kezdeményezőkészség,

        jó problémamegoldó készség,

        rendszerben való gondolkodás képessége ,

        önálló, pontos és hatékony munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz;

        motivációs levél bruttó fizetési igény megjelölésével;

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata;

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez;

        kiválasztása esetén 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a kormánytisztviselő nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a kormányzati szolgálati jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. november 18. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K-26/2019. , valamint a munkakör megnevezését: kontroller feladatok ellátására szóló.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Központ címére történő megküldésével (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K-26/2019., valamint a munkakör megnevezését: kontroller feladatok ellátására szóló.

        Elektronikus úton Személyügyi Osztály részére a palyazat@kk.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Tájékoztatjuk, hogy személyes meghallgatás céljából azok a pályázók kerülnek behívásra, akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják, valamint megfelelnek a munkáltató által elvárt szakmai követelményeknek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések