Állások keresése - pénzügyi intézményirányítási feladatok ellátására szóló - Klebelsberg Központ | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekpénzügyi intézményirányítási feladatok ellátására szóló

Klebelsberg Központ

                           

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Klebelsberg Központ
Költségvetési és Pénzügyi Főosztály Intézményirányítási Osztályán

pénzügyi intézményirányítási feladatok ellátására szóló

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A Klebelsberg Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 61/2016. (XII.29.) EMMI utasítás 1. mellékletének 55. § (3) bekezdésében foglalt pénzügyi intézményirányítási feladatok ellátása.

Ellátandó feladatok:

A tankerületi központok tekintetében koordinálja a költségvetési, gazdálkodási, valamint a pénzügyi tevékenységet. Felterjesztésre előkészíti a tankerületi központok éves költségvetési javaslatát. Szervezeti egységekre és feladatokra lebontva kialakítja a költségkereteket. Gondoskodik a költségkeretek kialakítását, a felhasználások nyilvántartását és a folyamatba épített ellenőrzéseket, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatásokat támogató gazdasági informatikai rendszer országos szinten történő egységes, naprakész használatáról. Nyilvántartja az előirányzatokat és kezeli a módosításokat, teljesíti az ezzel összefüggő adatszolgáltatásokat. Koordinálja a tankerületi központok költségvetési beszámolójának elkészítését. A tankerületi központok vonatkozásában ellátja a számviteli tevékenységek középirányítói jogkörben történő koordinálását.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A tankerületi központok költségvetési, gazdálkodási és pénzügyi tevékenységeinek koordinálása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, vagy főiskolai szintű gazdálkodási szakon szerzett közgazdász szakképzettség; egyetemi szintű műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés vagy érettségi végzettség és közgazdasági szakképesítés vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés; érettségi végzettség és az OKJ szerint: pénzügyi ügyintéző, számviteli ügyintéző, mérlegképes könyvelői szakképesítés; általános gazdasági és statisztikai ügyintéző vagy gazdasági elemző és szakstatisztikai ügyintéző szakképesítés és legalább középfokú számítástechnikai szakképesítés.,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        MS Excel magas szintű ismerete

        Nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása

Elvárt kompetenciák:

        szakmai elhivatottság, rendszerezőképesség,

        precizitás, rugalmasság, alkalmazkodó készség,

        terhelhetőség,

        megbízhatóság,

        felelősségtudat,

        jó kommunikációs és együttműködési képesség,

        gyors és hatékony problémamegoldó készség,

        önálló, pontos és hatékony munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz;

        motivációs levél bruttó fizetési igény megjelölésével;

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata;

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez;

        kiválasztása esetén 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a kormánytisztviselő nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a kormányzati szolgálati jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. november 18. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K-22.B./2019 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi intézményirányítási feladatok ellátására szóló.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Központ címére történő megküldésével (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K-22.B./2019, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi intézményirányítási feladatok ellátására szóló.

        Elektronikus úton Személyügyi Osztály részére a palyazat@kk.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Tájékoztatjuk, hogy személyes meghallgatás céljából azok a pályázók kerülnek behívásra, akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják, valamint megfelelnek a munkáltató által elvárt szakmai követelményeknek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu oldalon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések