Állások keresése - Osztályvezető tisztifőorvosi feladatokat ellátó - Budapest Főváros Kormányhivatala | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekOsztályvezető tisztifőorvosi feladatokat ellátó

Budapest Főváros Kormányhivatala

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros Kormányhivatala
BFKH XX. Kerületi Hivatala, Népegészségügyi Osztály

Osztályvezető tisztifőorvosi feladatokat ellátó

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1204 Budapest, Igló utca 6.-6/a.

Pest megye, 1212 Budapest, Táncsics Mihály utca 69.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Népegészségügyi Osztályvezető tisztifőorvosi feladatainak ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , a(z) kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint a BFKH Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, felsőoktatásban szerzett általános orvos, higiénikus orvos vagy fogorvos szakképzettség és szakorvosi képesítés,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, Közigazgatási alapvizsga és közigazgatási szakvizsga,

        Közigazgatásban szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Kiemelkedő szintű kreativitás, precizitás, jó szóbeli és írásbeli kommunikációs készség,

        Kiemelkedő szintű megbízhatóság, felelősségvállalás, problémamegoldó és döntési képesség,

        Kiemelkedő szintű együttműködés, konfliktus-kezelési és konfliktus-megelőzési képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes fényképes szakmai önéletrajzot (a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján, letölthető: https://kozigallas.gov.hu/oneletrajz%20sablon%20v1.7%20KSZF.xlsx

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet (és amennyiben releváns) a szakmai tapasztalatot, ügyfélszolgálati gyakorlatot igazoló okiratok másolatát; erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi) – a pályázat benyújtásának nem, csak a munkakör betöltésének feltétele

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Marczinek László Károlyné dr. Zádori Magdolna nyújt, a +36 (1) 425-7660 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1428/00112-5/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Osztályvezető tisztifőorvosi feladatokat ellátó.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala címére történő megküldésével (1056 Budapest, Váci utca 62-64. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1428/00112-5/2019, valamint a munkakör megnevezését: Osztályvezető tisztifőorvosi feladatokat ellátó.

        Elektronikus úton Marczinek László Károlyné dr. Zádori Magdolna részére a zadori.magdolna@20kh.bfkh.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató a feladat elvégzésre a jogszabálynak megfelelő végzettséggel rendelkező jelöltek közül személyes elbeszélgetés alapján választja ki a felvételre javasolt jelöltet. A jelölt kiválasztását követően felvételi kezdeményezési és jóváhagyási folyamat után kerül felvételre a jelentkező. A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Próbaidő időtartama: 6 hónap. Kérjük, hogy fényképes szakmai közigazgatási önéletrajzát és végzettségét, szakképzettségét igazoló okiratai másolatát elektronikus formában, a zadori.magdolna@20kh.bfkh.gov.hu e-mail címre szíveskedjen eljuttatni. Az e-mail tárgyaként „Álláshirdetés” szíveskedjen feltüntetni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések