Állások keresése - gondozó/ápoló - Szociális Gondozó Központ - Érd | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekgondozó/ápoló

Szociális Gondozó Központ - Érd

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szociális Gondozó Központ
Időseket Ellátó Központ

gondozó/ápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2030 Érd, Topoly utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az ellátottak testi-lelki jólétének biztosítása. Az egészségügyi team tagjaként a szakfeladatok koordinálásával részt vesz a preventív, egészség-megőrzési, egészségfejlesztési folyamatokban. A szakma irányelveinek megfelelően tevékenykedik. Segíti a gyógyító-megelőző tevékenység hatékony működését.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés,

        • Középfokú képesítés, Általános ápoló és asszisztens, Szociális gondozó ápoló OKJ, bővebben 1/2000.(I.7.)SzCsM rendelet 3 számú melléklete alapján.

        • Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz.

        • Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 20.§ (4)-(5) bekezdésében foglaltak szerint.

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

        Cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, Gerontológiai gondozó / Demenciagondozó,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz,

        Motivációs levél

        Iskolai végzettséget, szakképesítést, szakmai gyakorlatot tanúsító okiratok egyszerű másolata,

        Hozzájárulási nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez,

        Nyilatkozat, amely szerint a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szakács András nyújt, a 23/520-362 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ - Érd címére történő megküldésével (2031 Érd, Pf. 127 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/740/2019 , valamint a munkakör megnevezését: gondozó/ápoló.         Postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ - Érd címére történő megküldésével (2030 Érd, Emma utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/740/2019, valamint a munkakör megnevezését: gondozó/ápoló.

        Elektronikus úton Szakács András részére a munkaugy@szocgond.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkakör betöltése kizárólag a megjelölt végzettségekkel tölthető be. Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázót a jelentkezést követő huszonegy napon belül a pályázat előkészítője által összehívott legalább 3 tagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. Azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, melyek hiánytalanul kerülnek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt feltételeknek megfelel.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Érdi Újság - 2019. október 9.

        Érdi Honlap - 2019. október 9.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések