Állások keresése - Műszaki ügyintéző - Budakeszi Polgármesteri Hivatal | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekMűszaki ügyintéző

Budakeszi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budakeszi Polgármesteri Hivatal
Műszaki Csoport

Műszaki ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet, 24. Koordinációs feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közreműködés az Önkormányzat Műszaki csoportjának feladatkörével összefüggő magasépítési és/vagy mélyépítési beruházási munkáinak előkészítésében, bonyolításában. Közreműködés az önkormányzat pályázati munkái, beruházásai során az előkészítési, megvalósítási és után követési feladatokban.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés, az I. besorolási osztályban: felsőoktatásban szerzett közszolgálati, jogi, műszaki, gazdaságtudományi,pedagógus, hittudományi, andragógus, művelődésszervező szakképzettség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Önkormányzatnál szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerint

        Motivációs levél

        Oklevelek, bizonyítványok másolata

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sebestyén László nyújt, a 23-535-710 / 172 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budakeszi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/175/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Műszaki ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Budakeszi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2092 Budakeszi, Fő u. 179. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/175/2019, valamint a munkakör megnevezését: Műszaki ügyintéző.

        Elektronikus úton humanpolitika@budakeszi.hu oldalon keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok tartalmi és formai szűrését követően a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Budakeszi Hírmondó online - 2019. október 7.

        Budakeszi város honlapja - 2019. október 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató hat hónap próbaidőt köt ki. Közszolgálati jogviszonyban történő alkalmazás feltétele a bejegyzésmentes hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet a kinevezésig át kell adni a munkáltatónak.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések