Állások keresése - esetmenedzser - Budafok-Tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekesetmenedzser

Budafok-Tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budafok-Tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ

esetmenedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1225 Budapest, Nagytétényi út 261.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. NM. rendelet vonatkozó részei alapján esetmenedzseri feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        15/1998 NM. rendelet 2 .sz. mellékletének II. részében megjelöltek szerinti képesítési előírások

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet

        számítógép felhasználói szintű ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        gyermekvédelem területén szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        kiemelkedő kommunikációs és szervezőképesség,

        pontosság, határidő betartása,

        átlagon felüli írásos és szóbeli kifejezőkészség,

        empatikus konfliktuskezelési képesség,

        csapatszellem képességének kialakítása és fenntartása,

        önálló munkavégzés, döntési képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        kézzel írott motivációs levél

        részletes szakmai önéletrajz az eddigi munkahelyek és szakmai tevékenységek ismertetésével

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budafok-Tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (1225 Budapest, Nagytétényi út 261. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: G:326/2019 , valamint a munkakör megnevezését: esetmenedzser.         Postai úton, a pályázatnak a Budafok-Tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (1225 Budapest, Nagytétényi út 261. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: G:326/2019, valamint a munkakör megnevezését: esetmenedzser.

        Elektronikus úton Dr. Daróczi Csilla részére a gyjolet@gyermek22.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati határidőt követő 15 napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. Az állás betöltésének valószínűsíthető kezdő időpontja: elbírálást követően azonnal. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja!

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.budafokteteny.hu - 2019. október 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Egyéb juttatás: • önkormányzati bérkiegészítés bruttó 30.000. Ft / hó • cafeteria • ruhapénz • utazási költségtérítés • BKK bérlet • szakirányú tanulmányok támogatása • rekreációs támogatás

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések