Állások keresése - Vezetőgondozó - Iregszemcse Szociális Intézménye | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekVezetőgondozó

Iregszemcse Szociális Intézménye

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Iregszemcse Szociális Intézménye

Vezetőgondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7095 Iregszemcse, Rákóczi Ferenc utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okirat szerinti szakszerű és törvényes működtetése. A házi segítségnyújtás zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, irányítása, ellenőrzése. Az intézmény alaptevékenységei: szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek nappali ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, az 1/2000, (I.7.) SZCSM rendelet melléklete szerinti felsőfokú szakirányú végzettség,

        büntetlen előélet

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szociális szakvizsga,

        intézmény alaptevékenységébe tartozó területen szerzett vezetői gyakorlat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

        szociális ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat véleményezésében, elbírálásában résztvevők megismerhetik,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Barnáné Markovics Beáta nyújt, a 06/20/380-4117 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Iregszemcse Szociális Intézménye címére történő megküldésével (7095 Iregszemcse, Rákóczi Ferenc utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 76-2/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Vezetőgondozó.         Postai úton, a pályázatnak a Iregszemcse Szociális Intézménye címére történő megküldésével (7095 Iregszemcse, Rákóczi utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 76-2/2019, valamint a munkakör megnevezését: Vezetőgondozó.

        Személyesen: Fellingerné Lucza Anikó, Tolna megye, 7095 Iregszemcse, Rákóczi Ferenc utca 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat az intézményvezető véleményezi, aki a fenntartó közreműködésével a megfelelő pályázókat személyesen meghallgatja, majd a pályázatokat elbírálja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Iregszemcsei Polgármesteri Hivatal - 2019. október 3.

        DÁM Önkormányzati Társulás - 2019. október 7.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések