Állások keresése - házi gyermekorvos - Tolna Város Önkormányzatának Képviselő- testülete | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekházi gyermekorvos

Tolna Város Önkormányzatának Képviselő- testülete

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Egészségház Tolna

házi gyermekorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7130 Tolna, Deák Ferenc u. 25.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendelet 4.§. (3) bekezdésében foglaltak, továbbá az óvodai- bölcsődei, és iskola egészségügyi ellátás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, csecsemő- és gyermekgyógyászati szakorvos,

        B kategóriás jogosítvány,

        • Büntetlen előélet • Cselekvőképesség • Magyar Orvosi Kamarai tagság • A pályázó egészségügyi szolgáltatást végző egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság tagja, vállalkozás keretében történő működtetés. • A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II. 25.) EüM rendeletben foglalt képesítési előírásoknak való megfelelés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        • Iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata. • Részletes szakmai önéletrajz. • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. • Magyar Orvosi kamarai tagság igazolása. • Egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat. • Érvényes működési nyilvántartás (Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ) igazolása.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ezerné dr. Huber Éva jegyző nyújt, a 74540800 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tolna Város Önkormányzatának Képviselő- testülete címére történő megküldésével (7130 Tolna, Hősök tere 1. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10-168-7/2019 , valamint a munkakör megnevezését: házi gyermekorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Tolna Város Önkormányzatának Képviselő- testülete címére történő megküldésével (7130 Tolna, Hősök tere 1. utca Hősök tere. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10-168-7/2019, valamint a munkakör megnevezését: házi gyermekorvos.

        Elektronikus úton Ezerné dr. Huber Éva részére a jegyzo@tolna.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Ezerné dr. Huber Éva, Tolna megye, 7130 Tolna, Hősök tere 1. Tere 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Tolna Város Honlapján - 2019. október 3.

        Országos Alapellátási Intézet Honlapján - 2019. október 3.

        Egészségügyi Közlönyben

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések