Állások keresése - háziorvos - Községi Önkormányzat - Komjáti | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekháziorvos

Községi Önkormányzat - Komjáti

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Komjáti Orvos Rendelő

háziorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3765 Komjáti, Dózsa György út 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A háziorvos körzetben Tornanádaska, Komjáti, Tornaszentandrás (felnőtt és gyermek) egészségügyi ellátás és iskola-egészségügyi ellátás területi ellátási kötelezettséggel, személyes és folyamatos orvosi ellátás nyújtása az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése, korai felismerése és gyógyítása, továbbá egészségfejlesztés céljából az egészséges lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelése,egészségi állapotának ellenőrzése,orvosi rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása, továbbá a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendelet 4.§ (2)-(3) bekezdése szerinti feladatok

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, orvosi,

        szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett jogállás

        nem áll foglalkozástól eltiltó bírósági végzés alatt

        a 4/2000.(II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés, a 2000. évi II. törvény, valamaint a végrehajtásról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet, továbbá a 96/2003.(VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        szakképzettséget igazoló okiratok, dokumentumok másolata

        szakmai önéletrajz

        pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik

        ha van praxisjogról vagy az engedélyezés feltételei fennállásáról szóló igazolás

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét és hogy nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bárczi László polgármester nyújt, a 06209521316 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Községi Önkormányzat - Komjáti címére történő megküldésével (3765 Komjáti, Petőfi út 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Komjáti/257/2018 , valamint a munkakör megnevezését: háziorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Községi Önkormányzat - Komjáti címére történő megküldésével (3763 Bódvaszilas, Kossuth Lajos, 21 utca 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Komjáti/257/2018, valamint a munkakör megnevezését: háziorvos.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A megbízásról Komjáti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Bódvaszilasi Közös Hivatalhoz tartozó települések hirdetőtáblája - 2019. szeptember 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések