Állások keresése - hatósági szakügyintéző - Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekhatósági szakügyintéző

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Hatósági Főosztály Hatósági és Oktatási Osztályán

hatósági szakügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Bárdos László utca 2.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Hatósági feladatkör

Ellátandó feladatok:

• Első- és másodfokú hatósági eljárások lefolytatása, a döntések előkészítése, különöses az alábbi ügytípusokban: kisajátítási eljárások, a jegyző és a járási hivatal elsőfokú hatáskörébe tartozó döntések elleni jogorvoslati eljárások, külföldi személyek ingatlanszerzésének engedélyezése; • Közigazgatási perekben, nemperes eljárásokban beadványok előkészítése, tárgyalásokon való részvétel; • Az elsőfokú jegyzői és járási hatóságok tevékenysége felügyeleti ellenőrzésének (komplex és célvizsgálatok) lefolytatása, vizsgálati jelentés előkészítése; • Az elsőfokú jegyzői és járási hatóságok szakmai irányításával, felügyeletével kapcsolatos feladatok ellátása, részvétel a az elsőfokú hatóságok számára tartandó értekezletek, szakmai napok lebonyolításában

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Első- és másodfokú hatósági ügyekkel és az elsőfokú hatóságok felügyeletével, szakmai irányításával kapcsolatos feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , a(z) a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        • felsőoktatásban agrár, gazdaságtudományok, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, műszaki, közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség,

        vagy felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett szakképzettség,

        vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és OKJ szerinti informatikai, ügyviteli, közgazdasági, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció, szociális szolgáltatások, rendészeti, honvédelmi és közszolgálati szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés vagy kormányablak ügyintézői vizsga.

        6 hónapos próbaidő kikötésének vállalása,

        • A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 82. § (2) és (4) bekezdés szerinti kizáró okok hiánya.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Jogi egyetemi végzettség

        Igazgatásszervező vagy közigazgatás szervező végzettség

        Számítógépes felhasználói ismeretek,

        „B” kategóriás vezetői engedély,

        Közigazgatási szakmai gyakorlat,

        Közigazgatási és/vagy jogi szakvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 87/2019. (IV.23.) számú Korm.rendelet 1. számú melléklete szerinti részletes fényképes szakmai önéletrajz, • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok fénymásolata, • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igényléséről szóló igazolás, amely tanúsítja, hogy a pályázó nem áll a foglalkoztatása gyakorlásától eltiltás hatálya alatt, • Adatkezelési nyilatkozat a pályázati anyagban szereplő személyi adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséről.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Király András, a Hatósági Főosztály Hatósági és Oktatási Osztályának osztályvezetője nyújt, a 34/515-193 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (2801 Tatabánya, Pf.: 128 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KE/12/776-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: hatósági szakügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Bárdos László utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KE/12/776-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: hatósági szakügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal vezetője bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kormanyhivatal.hu - 2019. szeptember 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa, és 30 napon belül új pályázatot írjon ki. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormanyhivatal.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések