Állások keresése - onkológus szakorvos - Jávorszky Ödön Kórház | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekonkológus szakorvos

Jávorszky Ödön Kórház

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Jávorszky Ödön Kórház
Belgyógyászati osztály- Onkológiai szakrendelés

onkológus szakorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Járóbeteg szakorvosi feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, klinikai onkológia,

        Magyar állampolgárság, bűntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok, MOK igazolás, OONY-ba történt felvétel igazolása, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, beleegyező nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kékesi Gábor nyújt, a 06-27-620-620/1128 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Jávorszky Ödön Kórház címére történő megküldésével (2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-81/2019 , valamint a munkakör megnevezését: onkológus szakorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Jávorszky Ödön Kórház címére történő megküldésével (2600 Vác, Argenti Döme tér 33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-81/2019, valamint a munkakör megnevezését: onkológus szakorvos.

        Elektronikus úton Rácz Zsanett részére a zsanett.racz@javorszky.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Meghallgatás, orvos igazgatói döntés

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.javorszky.hu - 2019. szeptember 30.

        www.aeek.hu - 2019. szeptember 30.

        Közigállás - 2019. szeptember 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések