Állások keresése - energetikus (2019/271) - Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekenergetikus (2019/271)

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kancellária, Üzemeltetési és Karbantartási Igazgatóság
Üzemeltetési Osztály

energetikus (2019/271)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1111 Budapest, Egry József utca 20-22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az egyetem épületeinek, építményeinek energia és közüzemi ellátásával, energiagazdálkodással és szolgáltatással kapcsolatos ügyintézés, a vonatkozó jogszabályi követelményeknek való megfelelés biztosítása. Az egyetem energia és közüzemi ellátásra vonatkozó beszerzések támogatása, a szerződések folyamatos figyelemmel kísérése, a szerződések karbantartása. Az egyetem épületeinek, építményeinek energia és közüzemi ellátásához kapcsolódó energia racionalizálási javaslatok előkészítése, véleményezése, igény esetén pályázati adatszolgáltatás. Egyetemi szervezeti egységektől beérkező energiaengedély kérelmek felülvizsgálata, az engedélyek kiadásának előkészítése. Folyamatos kapcsolattartás a társosztályokkal, az egyetemi gazdálkodó szervezeti egységekkel. Folyamatos kapcsolattartás a közüzemi-, energiaszolgáltatókkal. Felújítási tervek felülvizsgálata. Az energia- és közüzemi jelentések beszámolók készítése. Az egyetemi közüzemi és energia fogyasztók típusonkénti nyilvántartása, a fogyasztások alakulásának negyedévenkénti vagy igény szerint ennél gyakoribb összesítése, energia fajtánként kimutatás (táblázat) készítése. Költségvetési tervekhez, beszámolókhoz valamint a különböző egyetemi bizottságok részére történő előterjesztésekhez adatszolgáltatás, részvétel a határidőre történő előkészítésben. A költségvetés és beszámolók határidőre történő előkészítése. A feladatkörbe tartozó számlák határidőre (a gazdasági ügyintézőtől történő átvételtől számított két munkanapon belül, de mindenképpen a számla lejárati határideje előtt) történő utalványozás előkészítése. Adatszolgáltatások, jelentések készítése. Karbantartás mérnöki támogatása. Épületüzemeltetés műszaki támogatása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Humánpolitikai Szabályzat és a Kancellár rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, vagy Egyetem, műszaki végzettség,

        Hasonló területen szerzett 2 éves munkatapasztalat, pályakezdők esetén szakirányú gépész vagy villamos végzettség megléte

        MS Office alkalmazások megbízható ismerete és alkalmazása

        Hazai energia piac ismerete

        Közalkalmazotti jogviszony létesítése estén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány melyben igazolnia kell, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§ (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, büntetlen előéletű, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenyégtől eltiltás hatálya alatt

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Épületenergetikai területen szerzett tapasztalat

        Okos mérés területén szerzett tapasztalat

        AutoCAD ismeret

        Oktatási vagy egyéb intézményben, hasonló munkakörben szerzett munkatapasztalat

Elvárt kompetenciák:

        Önálló munkavégzés,

        Megbízható, precíz, pontos, munkájára igényes személy,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Végzettséget igazoló okirat(ok) másolata

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2019/271 , valamint a munkakör megnevezését: energetikus (2019/271).         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címére történő megküldésével (1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3-9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2019/271, valamint a munkakör megnevezését: energetikus (2019/271).

        Elektronikus úton Humánerőforrás Igazgatóság részére a humaneroforras@mail.bme.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatban foglalt és maradéktalanul beküldött dokumentumok fényében tekintjük érvényesnek a jelentkezést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bme.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Jelentkezéskor a munkakör megnevezését és a pályázati azonosítót kérjük feltüntetni. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések