Állások keresése - óvodai dajka - Konyári Óvoda | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekóvodai dajka

Konyári Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Konyári Óvoda

óvodai dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4133 Konyár, Templom utca 24.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodapedagógus munkájának segítése a csoportban. Gondozási feladatok ellátása a gyermekek körében. Takarítási feladatok az intézményben. Dajkai feladatok ellátása munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés,

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában szereplő személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylést igazoló feladószelvény másolata

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Serestyénné Timkó Andrea óvodavezető nyújt, a 06-54/413-090 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Konyári Óvoda címére történő megküldésével (4133 Konyár, Templom utca 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 64/2019. , valamint a munkakör megnevezését: óvodai dajka.         Postai úton, a pályázatnak a Konyári Óvoda címére történő megküldésével (4133 Konyár, Templom utca 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 64/2019., valamint a munkakör megnevezését: óvodai dajka.

        Elektronikus úton Serestyénné Timkó Andrea óvodavezető részére a konyarivoda@freemail.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Serestyénné Timkó Andrea óvodavezető, Hajdú-Bihar megye, 4133 Konyár, Templom utca 24. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Konyár Község honlapja - 2019. szeptember 30.

        Konyár Község hirdetőtáblája - 2019. szeptember 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályáztató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.konyar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések