Állások keresése - óvodapedagógus - Soponyai Mesevár Óvoda | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekóvodapedagógus

Soponyai Mesevár Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Soponyai Mesevár Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8123 Soponya, Petőfi utca 131.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodai nevelés ellátása az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, a Helyi Pedagógiai Program, valamint a munkaköri leírás alapján. Az óvodás korú gyermekek testi, lelki, szellemi gondozása, nevelése, fejlesztése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Szervezi a csoportjában folyó pedagógiai munkát, figyelembe veszi a gyermekek egyéni sajátosságait, segíti a hátrányban lévők felzárkóztatását. Kapcsolatot tart a szülőkkel, ellátja a munkájával kapcsolatos adminisztratív teendőket. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Középfokú képesítés, gyógytestnevelő képesítés,

        ECDL

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű alkalmazkodási kézség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképesítést tanusító okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkéréséről szóló feladóvevény másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Faludi-Pál Judit nyújt, a 06-22/450-161 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Soponyai Mesevár Óvoda címére történő megküldésével (8123 Soponya, Petőfi Sándor utca 131. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14-86/2019. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Soponyai Mesevár Óvoda címére történő megküldésével (8123 Soponya, Petőfi Sándor utca 131. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14-86/2019., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton Faludi-Pál Judit részére a soponyaimesevar@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Soponyai Mesevár Óvoda, Faludi-Pál Judit, Fejér megye, 8123 Soponya, Petőfi Sándor utca 131. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Soponyai Mesevár Óvoda honlapja - 2019. szeptember 30.

        A község hirdetőtábláin - 2019. szeptember 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a soponyaimesevar@eoldal.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések