Állások keresése - Művelődésszervező - Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekMűvelődésszervező

Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum

Művelődésszervező

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4133 Konyár, Rákóczi utca 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Konyár Község közigazgatási területén a kulturális, közművelődési feladatok ellátása, szervezése, közösségi terek működtetése. Központi rendezvények, valamint intézményi kulturális, közművelődési programok tervezése, szervezése, lebonyolítása.Kulturális és közművelődési jellegű pályázatok előkészítésében való aktív részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, felsőfokú oktatási intézményben szerzett népművelő, közművelődési előadó, művelődésszervező, művelődési menedzser, művelődési (és felnőttképzési) menedzser, andragógus (művelődésszervező szakirány), kulturális mediátor kulturális közösségszervező, ifjúsági közösségszervező, humánfejlesztő, közösségi művelődés tanár szakképzettség, valamint az ezzel egyenértékű, az OKJ szerinti, felsőfokú végzettségi szintre épülő közművelődési szakember, kulturális menedzser, közművelődési menedzser szakképesítés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes, fényképes szakmai önéletrajz

        Motivációs levél

        Végzettséget igazoló okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylést igazoló feladószelvény másolata

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lénárt Attila igazgató nyújt, a 0654/413-047 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum címére történő megküldésével (4133 Konyár, Rákóczi utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 40/2019/MH , valamint a munkakör megnevezését: Művelődésszervező.         Postai úton, a pályázatnak a Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum címére történő megküldésével (4133 Konyár, Rákóczi utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 40/2019/MH, valamint a munkakör megnevezését: Művelődésszervező.

        Elektronikus úton Lénárt Attila igazgató részére a munhazkonyar@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Lénárt Attila igazgató, Hajdú-Bihar megye, 4133 Konyár, Rákóczi utca 11. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Konyár Község honlapja - 2019. szeptember 30.

        Konyár Község hirdetőtáblája - 2019. szeptember 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályáztató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.konyar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések