Állások keresése - egyetemi oktató angol nyelvészeti szakterületen - Eszterházy Károly Egyetem - Eger | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekegyetemi oktató angol nyelvészeti szakterületen

Eszterházy Károly Egyetem - Eger

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Eszterházy Károly Egyetem - Eger
Anglisztika és Amerikanisztika Intézet

egyetemi oktató angol nyelvészeti szakterületen

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3300 Eger, Egészségház út 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• Előadások és szemináriumok tartása az alábbi tárgyakból: Bevezetés a nyelvészetbe, Angol szintaxis, EU angol szaknyelvi ismeretek, illetve szükség esetén egyéb kurzusok az angol nyelvészet témaköreiből. • A fenti tárgyakhoz kapcsolódó vizsgáztatási és záróvizsga bizottsági feladatok ellátása. • A fenti tárgyakhoz kapcsolódó témakörökben szakdolgozatok, tudományos diákköri dolgozatok készítésének segítése konzulensként; szakdolgozatok és TDK-dolgozatok elbírálása. • Aktív részvétel az oktatási programok, tartalmak és minőség folyamatos fejlesztésében, tantárgyfelelősi feladatok ellátása. • Aktív, kezdeményező és felelősségteljes részvétel az Intézet munkájában. • Felsőoktatás-pedagógia kompetencia folyamatos fejlesztése. • Rendszeres hazai és nemzetközi publikációs tevékenység, előadások tartása hazai és külföldi nemzetközi tudományos konferenciákon. • Aktív részvétel az intézményen belüli, a hazai és nemzetközi szakmai közéleti tevékenységekben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Szerezeti és Működési Szabályzat az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, angoltanári/anglisztika szakos egyetemi (MA) végzettség,

        Aktív publikációs tevékenység magyar és angol nyelven.

        Megkezdett nyelvtudományi doktori tanulmányok

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        PhD, az angol nyelvészet valamely releváns témakörében,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Eszterházy Károly Egyetem - Eger címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RKHR/.../2019 , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi oktató angol nyelvészeti szakterületen.         Postai úton, a pályázatnak a Eszterházy Károly Egyetem - Eger címére történő megküldésével (3300 Eger, Eszterházy tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RKHR/.../2019, valamint a munkakör megnevezését: egyetemi oktató angol nyelvészeti szakterületen.

        Elektronikus úton Dr. Kőpataki-Németh Eszter részére a heo@uni-eszterhazy.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések