Állások keresése - szociális ügyintéző - Tiszabői Polgármesteri Hivatal | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekszociális ügyintéző

Tiszabői Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tiszabői Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Hivatal

szociális ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5232 Tiszabő, Fő út 47.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, valamint az önkormányzati rendeletekben foglalt pénzbeli és természetbeni ellátásokat érintő feladatok ellátására, döntések előkészítése, nyilvántartások vezetése, kapcsolattartás szakhatóságokkal, társszervekkel. A jegyző hatáskörébe tartozó gyámhatósági feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

        felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, társadalomtudományi, jogi, bölcsészettudományi, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat

        Középiskolai végzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat. A határozott időre szóló köztisztviselői jogviszony teljes munkaidőben, három hónap próbaidő kikötésével jön létre.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szociális területen szerzett szakmai tapasztalat

        közigazgatásban szociális területen szerzett szakirányú tapasztalat

        egyéb, közigazgatásban szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        fényképes szakmai önéletrajz (45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint)

        végzettséget igazoló okiratok másolata

        a pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek

        nyilatkozat, hogy az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét vállalja

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bruna László nyújt, a 0656337000 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tiszabői Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5232 Tiszabő, Fő út 47. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: T/2629/2019 , valamint a munkakör megnevezését: szociális ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Tiszabői Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5232 Tiszabő, Fő utca 47. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: T/2629/2019, valamint a munkakör megnevezését: szociális ügyintéző.

        Elektronikus úton Keszthelyi Anita részére a titkarsag@tiszabo.t-online.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 6.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések