Állások keresése - gazdasági vezető - Tiszabői Polgármesteri Hivatal | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekgazdasági vezető

Tiszabői Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tiszabői Polgármesteri Hivatal
pénzügyi iroda

gazdasági vezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5232 Tiszabő, Fő út 47.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügyi iroda munkájának szervezése, irányítása; éves költségvetés kidolgozása, elkészítése, képviselő-testület elé terjesztése; előirányzat módosítások előkészítése; állami támogatások igénylése, módosítása, elszámolása; pénzügyi gazdálkodási szabályzatok elkészítése, aktualizálása; féléves, háromnegyed éves, éves beszámolók elkészítése, részvétel a pályázatok kidolgozásában; belső kontrollfolyamatok működtetése, fejlesztése; kapcsolattartás a külső ellenőrzéssel, számlavezető pénzintézettel, államkincstárral; költségvetés végrehajtásán, valamint az önkormányzat likviditási helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése; intézmények alapító okiratának előkészítése, módosítása; elemi költségvetés és a költségvetési beszámolók elkészítése, ellenőrzése.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 2

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Főiskola, felsőfokú szakképesítés; 368/2011. (XII.31) Korm.rend 12.§(1) bekezdés szerinti felsőfokú képesítés; okleveles könyvvizsgáló vagy állam háztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés és gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői-vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 150.§ (1)-(2) bekezdés szerinti feladatok ellátása; költségvetési szervnél legalább 5 éves igazolt szakmai gyakorlat

        szerepelni kell az Szt. 151 §(3) bekezdése szerinti nyilvántartásban és rendelkeznie kell könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedéllyel

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz (45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint)

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok hiteles másolata

        könyvviteli szolgáltatásra jogosító engedély másolata

        adatvédelmi nyilatkozat

        esetleges vezetői tapasztalatot igazoló dokumentumok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bruna László nyújt, a 0656337000 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tiszabői Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5232 Tiszabő, Fő út 47. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: T/2628/2019 , valamint a munkakör megnevezését: gazdasági vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Tiszabői Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5232 Tiszabő, Fő utca 47. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: T/2628/2019, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági vezető.

        Elektronikus úton Keszthelyi Anita részére a titkarsag@tiszabo.t-online.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 6.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések