Állások keresése - Községi Közkönyvtár igazgató - Tószeg Községi Önkormányzat | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekKözségi Közkönyvtár igazgató

Tószeg Községi Önkormányzat

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Községi Közkönyvtár

igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020. január 1. - 2024. december 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5091 Tószeg, Rákóczi út 35.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Községi Könyvtár és Könyvtárvezetői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, a 150/1992 (XI.20.) Korm.rendelet 6/B §-ában foglaltak alapján,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Vezetői program

        Iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Nyilatkozat: a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályban meghatározott bizottságok megismerjék, kezeljék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Gyuricza Miklós polgármester nyújt, a 56/586-071 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tószeg Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (5091 Tószeg, Rákóczi út 37. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/147/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Községi Közkönyvtár igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Tószeg Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (5091 Tószeg, Rákóczi út 37. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/147/2019, valamint a munkakör megnevezését: Községi Közkönyvtár igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Képviselő-testület decemberi testületi ülésén.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.toszeg.hu

        Oktatási és Kulturális Közlöny

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések