Állások keresése - gondozó munkatárs - Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekgondozó munkatárs

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja
Nappali Ellátás

gondozó munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1022 Budapest, Marczibányi tér 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Fiatal mozgássérült ellátottak önellátási tevékenységeinek igény szerinti segítése (személyi higiéné, étkeztetés, öltözködés), különböző foglalkozásokban való aktív részvétel, szabadidős programok előkészítése és lebonyolítása. Pályakezdők, illetve ilyen irányú tanulmányokat folytató hallgatók jelentkezését is várjuk.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, gyógypedagógiai segítő munkatárs,mentálhigiénés asszisztens, szociális asszisztens,

        szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, erkölcsi bizonyítvány vagy annak megszerzésére irányuló dokumentum, pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

Elvárt kompetenciák:

        kiváló empátiás készség, stressztűrés, csapatmunkában való jártasság, kreativitás,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Előnyt jelent a mozgássérültek ellátásához kapcsolódó specifikus ismeretekkel való rendelkezés.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 29.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja címére történő megküldésével (1022 Budapest, Marczibányi tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: gondozó munkatárs - , valamint a munkakör megnevezését: gondozó munkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja címére történő megküldésével (1022 Budapest, Marczibányi tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: gondozó munkatárs - , valamint a munkakör megnevezését: gondozó munkatárs.

vagy

        Elektronikus úton Fóris Johanna részére a titkarsag@merek.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.merek.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések