Állások keresése - ellátási és üzemeltetési referens - Nemzeti Adó-és Vámhivatal Gazdasági Ellátó Igazgatósága | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekellátási és üzemeltetési referens

Nemzeti Adó-és Vámhivatal Gazdasági Ellátó Igazgatósága

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nemzeti Adó-és Vámhivatal Gazdasági Ellátó Igazgatósága
Ellátási és Raktározási Főosztály

ellátási és üzemeltetési referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 2-4.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

396/2012. (XII. 20.) Kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti 8. Beruházási, ellátási munkakörcsoporton belül felsőoktatásban szerzett ruhaipari mérnök szakképesítés.

Ellátandó feladatok:

• Felelős az egyenruházati termékek műszaki dokumentációjának összeállításáért, kezeléséért; • Feladata a pénzügyőrök egyenruházati termékeinek átgombozása, különböző varrástechnológiát igénylő rendfokozati jelölők-, jelvények-, kitüntetések felrögzítése az egyenruhákra a hatályos Öltözködési Szabályzat előírásai alapján; • Feladata a konfekcionált mérettől jelentős mértékben eltérő – méretes ruházati termék legyártását igénylő – testületi tagokról történő méretvétel; • Felelős az egyenruházati termékek mennyiségi és minőségi átvételéért; • Felelős a különféle – a szabósági feladatok ellátásához szükséges – alapanyagok, kellékanyagok, gazdaságos és dokumentált felhasználásáért; • A hatályos NAV Öltözködési Szabályzat megismerését követően módosítására, aktualizálására javaslatot tesz;

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szükség esetén az egyenruházati boltok értékesítési feladatainak ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény, NAV Foglalkoztatási Szabályzata rendelkezései az irányadók. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, felsőoktatásban szerzett ruhaipari mérnöki végzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Magyar állampolgárság

        Cselekvőképesség

        Büntetlen előélet

        Előzetes munkaköri (egészségügyi) alkalmassági vizsgálat (a pályázat elnyerése után, de még a felvétel előtt a munkáltató intézkedésére történik)

        A NAV Biztonsági Főosztálya által végzett biztonsági célú ellenőrzés (a pályázat elnyerése után, de még a felvétel előtt a munkáltató kérelmére történik)

        Három szálas interlock varrógép használatának ismerete, szálvágós ipari gyorsvarrógép használatának ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        műszaki területen szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Közigazgatási alap- és/vagy szakvizsga

        Hivatásos rendvédelmi szervek által viselt egyenruházati termékek átfogó ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti formátumban. (Letölthető a NAV honlapjáról)

        Iskolai végzettségeit, szakképzettségeit, valamint nyelvvizsgáit igazoló okiratok másolata

        Rövid motivációs levél, melyben a pályázó ismerteti eddig ellátott szakmai feladatait

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Katona Krisztián nyújt, a 06-30-799-9191 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Adó-és Vámhivatal Gazdasági Ellátó Igazgatósága címére történő megküldésével (1063 Budapest, Szív utca 60. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13/2019/GEI , valamint a munkakör megnevezését: ellátási és üzemeltetési referens.         Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Adó-és Vámhivatal Gazdasági Ellátó Igazgatósága címére történő megküldésével (1054 Budapest, Széchenyi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13/2019/GEI, valamint a munkakör megnevezését: ellátási és üzemeltetési referens.

vagy

        Elektronikus úton NAV GEI Humánpolitikai és Munkavédelmi Főosztály részére a gei.hmf@nav.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázatok közül előzetes szűrés alapján kerülnek behívásra a jelöltek a személyes elbeszélgetésre. A benyújtási határidőt követően a munkáltató jogkör gyakorlója dönt a pályázatokról, amelynek eredményéről a pályázók tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        ww.nav.gov.hu - 2019. szeptember 23.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nav.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések