Állások keresése - munka-és tűzvédelmi referens - Nemzeti Adó-és Vámhivatal Gazdasági Ellátó Igazgatósága | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekmunka-és tűzvédelmi referens

Nemzeti Adó-és Vámhivatal Gazdasági Ellátó Igazgatósága

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nemzeti Adó-és Vámhivatal Gazdasági Ellátó Igazgatósága
Humánpolitikai és Munkavédelmi Főosztály

munka-és tűzvédelmi referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, , .

Vas megye, , .

Zala megye, , .

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

396/2012. (XII. 20.) Kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti 9. Biztonsági munkakörcsoporton belül munka- és tűzvédelmi főreferens munkakörhöz tartozó feladatkör

Ellátandó feladatok:

- tűz- és munkavédelmi szemlék lefolytatása, célellenőrzések megszervezése, lefolytatása, dokumentálása; - súlyosnak nem minősülő munkabalesetek kivizsgálása, baleseti jegyzőkönyvek elkészítése, jogszabály szerinti továbbítása; - közreműködés a törvény alapján munkavédelmi szaktevékenységnek minősülő feladatokban, úgymint kockázatértékelés, egyéni védőeszköz juttatási rend meghatározása, veszélyes gépekkel kapcsolatos kötelezettségek; - a szakterületéhez kapcsolódó szabályzat tervezeteket (pl. munka-, tűzvédelmi) illetve körleveleket (pl. dohányzóhely kijelölése, munkahelyi étkezőhely kijelölése) előkészítésében közreműködik; - munka- és tűzvédelmi oktatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása; - tűzvédelmi eszközökön külső karbantartó szervezet által végrehajtott karbantartások, javítások ellenőrzése; - az alkalmi tűzveszélyes tevékenység feltételeinek meghatározása, szükséges engedély elkészítése; - évente esedékes tűzriadó gyakorlat megszervezése, lebonyolítása

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Munka- és tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény, NAV Foglalkoztatási Szabályzata rendelkezései az irányadók. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, Felsőoktatásban szerzett had- és biztonságtechnikai mérnöki szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint munkavédelmi technikusi vagy tűzvédelmi előadói, tűzvédelmi főelőadói szakképesítés,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Magyar állampolgárság

        Cselekvőképesség

        Büntetlen előélet

        Előzetes munkaköri (egészségügyi) alkalmassági vizsgálat (a pályázat elnyerése után, de még a felvétel előtt a munkáltató intézkedésére történik)

        A NAV Biztonsági Főosztálya által végzett biztonsági célú ellenőrzés (a pályázat elnyerése után, de még a felvétel előtt a munkáltató kérelmére történik)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        munka-és tűzvédelmi területen szerzett gyakorlat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti formátumban. (Letölthető a NAV honlapjáról)

        Iskolai végzettségeit, szakképzettségeit, valamint nyelvvizsgáit igazoló okiratok másolata

        Rövid motivációs levél, melyben a pályázó ismerteti eddig ellátott szakmai feladatait

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bazsóné Rókás Melinda nyújt, a 06-30-799-9204 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Adó-és Vámhivatal Gazdasági Ellátó Igazgatósága címére történő megküldésével (1063 Budapest, Szív utca 60. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12/2019/GEI , valamint a munkakör megnevezését: munka-és tűzvédelmi referens.         Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Adó-és Vámhivatal Gazdasági Ellátó Igazgatósága címére történő megküldésével (1054 Budapest, Széchenyi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12/2019/GEI, valamint a munkakör megnevezését: munka-és tűzvédelmi referens.

vagy

        Elektronikus úton NAV GEI Humánpolitikai és Munkavédelmi Főosztály részére a gei.hmf@nav.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázatok közül előzetes szűrés alapján kerülnek behívásra a jelöltek a személyes elbeszélgetésre. A benyújtási határidőt követően a munkáltató jogkör gyakorlója dönt a pályázatokról, amelynek eredményéről a pályázók tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        ww.nav.gov.hu - 2019. szeptember 23.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nav.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések