Állások keresése - ügyvivő szakértői (jogi területre) - Pannon Egyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekügyvivő szakértői (jogi területre)

Pannon Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

a Pannon Egyetem
Jogi és Beszerzési Igazgatóságán

ügyvivő szakértői (jogi területre)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8200 Veszprém, Egyetem utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az ügyvivő-szakértő főbb feladatai: - az Egyetem működése során felmerülő kérdésekben jogi véleményt alakít ki, - jogi szempontból előkészíti, ellenőrzi az Egyetem döntéshozó testületeinek előterjesztéseit, - közreműködik az egyetemi szabályzatok megalkotásában, módosításában, jogi szempontból véleményezi, ellenőrzi azok jogszabályoknak való megfelelőségét, - közreműködik az Egyetem érdekkörében kötendő szerződések előkészítésében, jogi szempontból ellenőrzi a szerződések tartalmát, elkészíti és folyamatosan karbantartja az Egyetemen alkalmazandó főbb szerződésmintákat, - bizonyos esetekben ellátja az Egyetem jogi képviseletét a fenntartó, az üzleti és egyéb partnerekkel szemben, különösen bíróságok és más hatóságok előtt, - segítséget nyújt, illetve közreműködik a jogviták peren kívüli rendezésében, - tanácsot ad, jogi véleményt nyilvánít a gazdasági társaságokat érintő kérdésekben, közreműködik a döntések előkészítésében, - ellátja, illetve végrehajtja az Egyetem tulajdonában, illetve vagyonkezelésében lévő ingó és ingatlan vagyonnal kapcsolatos jogi feladatokat, - az Egyetem kötelezettség vállalásával és gazdálkodásával kapcsolatos kérdésekben jogi támogatást nyújt, - ellátja az Egyetem követeléseivel kapcsolatos jogi feladatokat, - szükség esetén közreműködik az egyetemi testületek, bizottságok, tanácsok választási folyamatának előkészítésében, jogszerűségének ellenőrzésében, - folyamatosan figyelemmel kíséri az Egyetem működését érintő jogszabályokat - jogi szempontból támogatja az Egyetem beszerzéseit, közbeszerzéseit. Az ügyvivő szakértő feladatait a Jogi és Beszerzési Igazgatóság igazgatójának irányítása mellett végzi.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        magyar állampolgárság,

        büntetlen előélet,

        egyetemi jogi végzettség,

        államilag elismert, középfokú komplex, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        államilag elismert, középfokú komplex, vagy azzal egyenértékű angol nyelvvizsga,

        szakjogászi oklevél európai uniós jogi vagy Európa-jogi szakterületen,

        nemzetközi jogban, vagy szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos területen szerzett legalább 3 éves tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        kísérőlevél Csillag Zsolt kancellárnak címezve (hivatkozva a pályázati kiírás megjelenési helyére, idejére),

        részletes, aláírt, fényképes szakmai önéletrajz,

        motivációs levél, a bruttó bérigény megjelölésével,

        az iskolai végzettséget, egyéb szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata,

        érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet, továbbá annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a munkakörének megfelelő, vagy a munkakörének részét képező foglalkozástól eltiltás hatálya alatt). Amennyiben nem érkezik meg a pályázat beadási határidejéig, kérjük az ajánlott feladóvevény vagy elektronikus visszaigazolás másolatát csatolni,

        formanyomtatványok – Bizalmas személyi adatlap, Nyilatkozat (a www.uni-pannon.hu, Álláspályázatok menüpontjából letölthetők).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. november 18. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Jogi és Beszerzési Igazgatóság igazgatója nyújt, a 06-30/348-7834 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pannon Egyetem címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Egyetem utca 10. Munkaügyi Főosztály ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1248 , valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő szakértői (jogi területre).         Postai úton, a pályázatnak a Pannon Egyetem címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Egyetem utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1248, valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő szakértői (jogi területre).

vagy

        Személyesen: Balla Judit (Munkaügyi Főosztály), Veszprém megye, 8200 Veszprém, Egyetem utca 10. B-épület Földszint 29.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Pannon Egyetem honlapja - 2019. szeptember 23.

        Egyetemi Körlevél - 2019. október 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Bérezés megállapodás szerint. A pályázat összeállításával kapcsolatos általános tájékoztató, valamint a szükséges formanyomtatványok a Pannon Egyetem honlapjáról (www.uni-pannon.hu, Álláspályázatok menüpont) letölthetők, további információk a Munkaügyi Főosztályon (8200 Veszprém, Egyetem u. 10., tel.: 06-88/624-236), szakmai információk a Jogi és Beszerzési Igazgatóság igazgatójától (8200 Veszprém, Egyetem u. 10., tel.: 06-30/348-7834) szerezhetők be. A pályázattal kapcsolatban személyes meghallgatásra kerülhet sor.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-pannon.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések