Állások keresése - Ügyvivő-szakértő - Pécsi Tudományegyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekÜgyvivő-szakértő

Pécsi Tudományegyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Tudományegyetem
Kancellária, Műszaki Szolg.i Ig., Fejl.i és Vagyongazd.i Főoszt., Beruházási O.

Ügyvivő-szakértő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7633 Pécs, Szántó K. J. utca 1/B.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Beruházási gyakornokként a Modern Város Program és egyéb, főként Pályázati Programokhoz kapcsolódó beruházást támogató feladatok ellátása: - Kooperációk megszervezése, tervezői egyeztetéseken való részvétel, dokumentálás - Tervi anyagok észrevételezése, tartalmi követelmény ellenőrzése, az elkészült tervi anyagok szakági felülvizsgálatra történő kiküldése, átadása - Elkészült tervi anyagok összeállítása közbeszerzésre; a közbeszerzési eljárás során együttműködés a közbeszerzővel, jogásszal, projektmenedzserrel és beruházóval - Heti kooperációk megszervezése, azokon való részvétel és dokumentálás - Kivitelezéshez kapcsolódó anyagkiváltási, pótmunka vagy egyéb a szerződés műszaki teljesítésével kapcsolatos igények kezelése, dokumentációk elkészítése, nyomon követése, aláíratása - Szakhatósági egyeztetések megszervezése, dokumentálása - Műszaki átadás-átvétel megszervezése, dokumentálása - Használatba vételi eljáráshoz kapcsolódó szakhatósági dokumentációk összeállítása - Szakhatósági anyagok feltöltése az ETDR felületre - Kimutatások, riportok készítése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, vagy Egyetem, építész szakirány,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        ArchiCad ismerete és abban való jártasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz és végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentum másolata

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati elbírálásban résztvevő testület tagjai a pályázat anyagát megismerhetik, abba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. november 23. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 23.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 17808 , valamint a munkakör megnevezését: Ügyvivő-szakértő.         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács JÁnos utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 17808, valamint a munkakör megnevezését: Ügyvivő-szakértő.

        Elektronikus úton hr.pte.hu/allas oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A PTE Szabályzatai szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        PTE honlap - 2019. szeptember 23.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések