Állások keresése - óvodapedagógus - Ceredi Gesztenyéskert Óvoda | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekóvodapedagógus

Ceredi Gesztenyéskert Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Ceredi Gesztenyéskert Óvoda Pitypang Tagóvodája

tagóvoda vezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.11.18-2024.08.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3124 Zabar, Petőfi 23 .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A munkaköri leírásban meghatározottak alapján tagóvoda vezetői és óvodapedagógusi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, vezetői program, iskolai végzettséget, szakképzettséget, illetve pedagógus-szakvizsgát igazoló oklevél, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, pályázó nyilatkozata, hogy a pályázatának elbírálása során a tárulási ülés nyilvánosságához hozzájárul, a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. november 18. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bódiné Gál Györgyi nyújt, a 06-32-506-109 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Ceredi Gesztenyéskert Óvoda címére történő megküldésével (3123 Cered, Béke út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CER/331-5/2019 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Ceredi Gesztenyéskert Óvoda címére történő megküldésével (3123 Cered, Béke út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CER/331-5/2019, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton Bódiné Gál Györgyi részére a ovoda@cered.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Bódiné Gál Györgyi, Nógrád megye, 3123 Cered, Béke út 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        https://cered.asp.lgov.hu - 2019. szeptember 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések