Állások keresése - óvodapedagógus - Sárándi Napsugár Óvoda és Mini Bölcsőde | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekóvodapedagógus

Sárándi Napsugár Óvoda és Mini Bölcsőde

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Sárándi Napsugár Óvoda és Mini Bölcsőde

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4272 Sáránd, Nagy utca 69.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodai nevelés teljes körű felelősséggel való ellátása az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, a helyi nevelési program valamint a munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvodapedagógus,

        Pályakezdők jelentkezését is várjuk, nyelvvizsga hiányában is. - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        cselekvőképesség, magyar állampolgárság,büntetlen előélet,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okmányok másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, 90 napnál nem régebbi büntetlen előéletet valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sipos Judit Tünde nyújt, a +36303077283 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Sárándi Napsugár Óvoda és Mini Bölcsőde címére történő megküldésével (4272 Sáránd, Nagy utca 69. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 173-32/2019 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Sárándi Napsugár Óvoda és Mini Bölcsőde címére történő megküldésével (4742 Sáránd, Nagy Utca 69. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 173-32/2019, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton Sipos Judit Tünde részére a sarandnapsugar@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Sipos Judit Tünde, Hajdú-Bihar megye, 4272 Sáránd, Nagy utca 69. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat az óvoda vezetősége bírálja el. A nyertes pályázó személyéről a vezetőség véleményének figyelembevételével az intézmény vezetője dönt. A munkáltató fenntartja a pályázat visszavonásának illetve eredménytelenné nyilvánításának a jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Sáránd Község Önkormányzatának honlapja - 2019. szeptember 23.

        Sáránd Község Önkormányzatának Hirdetőtáblája - 2019. szeptember 23.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések