Állások keresése - védőnő - Pécel Város Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekvédőnő

Pécel Város Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pécel Város Önkormányzata

védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019. december 1-től 2021. december 31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2119 Pécel, Maglódi út 57.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendeletben meghatározott védőnői feladatok ellátása, a Pécel Város Önkormányzata közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 12/2015. (III.31.) önkormányzati rendelet 6. melléklet szerinti területi ellátási kötelezettséggel rendelkező 2. számú iskolai védőnői körzet vonatkozásában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, védőnői szakképzettség,

        Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarai tagság, cselekvőképesség, büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        védőnői ellátásban szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Stefánia Védőnői Nyilvántartó Rendszer használatának ismerete, B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajza, motivációs levél, végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, védőnői működési nyilvántartási igazolványának, továbbá a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara által kiállított igazolványának másolata, jogszabályban rögzített egészségügyi alkalmasság igazolása, továbbá a "Munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ" résznél felsorolt nyilatkozatok.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt D. Nagyné Turjányi Adrienn igazgatási irodavezető nyújt, a 06-28-662-025 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécel Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2119 Pécel, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/117/2019. , valamint a munkakör megnevezését: védőnő.         Postai úton, a pályázatnak a Pécel Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2119 Pécel, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/117/2019., valamint a munkakör megnevezését: védőnő.

        Személyesen: Péceli Polgármesteri Hivatal jegyzői titkárság, Pest megye, 2119 Pécel, Kossuth tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el. A pályázókat előzetesen Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szociális Bizottsága hallgatja meg. A pályázat kiírója fenntartja a jogát arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Pécel Város Önkormányzatának hirdetőtáblája - 2019. szeptember 19.

        Pécel Város Önkormányzatának honlapja (www.pecel.hu) - 2019. szeptember 19.

        a Pécel Hírek 2019. októberi lapszáma

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A benyújtandó pályázathoz csatolandó továbbá: nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához, továbbá nyilatkozat arról, hogy a pályázó nyilvános vagy zárt képviselő-testületi ülésen kéri a pályázat elbírálását. Amennyiben a pályázó a megállapított illetményen felül lakhatásával kapcsolatosan támogatásra tart igényt, úgy azt szíveskedjen megjelölni a pályázatában.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések