Állások keresése - főszakács - Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekfőszakács

Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű
Élelmezés

főszakács

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8582 Farkasgyepű, 049/2.hrsz.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az étlap alapján meghatározott ételféleségeket az előírt mennyiségben és minőségben időre elkészíti. Gondoskodik az ételek megfelelő hőntartásáról, higiénikus készentartásáról és tálalásig a tálaláshoz való kiszolgálásról. Részt vesz az egyes osztályok, valamint a központi ebédlő részére a kész ételféleségek kiosztásában. Felügyel a rábízott eszközök, berendezések működésére, karbantartására, tisztaságára. Irányítja és ellenőrzi a mellé beosztott alkalmazottak munkáját. Figyelembe veszi a dietetikusok szakmai utasításait, javaslatait. Ellátja a konyhai adminisztrációs feladatokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, szakács és/vagy diétás szakács végzettség OKJ végzettség,

        a területen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        a területen szerzett - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

        büntetlen előélet és cselekvőképesség

        egészségügyi alkalmasság

Elvárt kompetenciák:

        Csapatmunka, együttműködő képesség,

        Megbízhatóság, pontosság, terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes (szakmai) önéletrajz a pályázó elérhetőségeivel

        Képzettséget, végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        Pályázó beleegyező nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik a pályázati anyagát, személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul

        Pályázat elnyerése esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gyeneséné Horváth Valéria élelmezésvezető nyújt, a 06-89/358-013 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű címére történő megküldésével (8582 Farkasgyepű, 049/2. hrsz. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 25-15/27/2019 , valamint a munkakör megnevezését: főszakács.         Postai úton, a pályázatnak a Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű címére történő megküldésével (8582 Farkasgyepű, Külterület - 049/2 hrsz. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 25-15/27/2019, valamint a munkakör megnevezését: főszakács.

        Elektronikus úton dr. Varadovics Krisztina részére a munkaugy@invitel.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a benyújtási határidő alatt a pályázati bizottság folyamatosan véleményezi, melynek figyelembe vételével a főigazgató bírálja el és dönt, hogy élni kíván-e kinevezési jogával.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Intézmény honlapján - 2019. szeptember 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések