Állások keresése - intézeti mérnök - Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekintézeti mérnök

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Erdészeti Tudományos Intézete
Ültetvényszerű Fatermesztési Osztály

intézeti mérnök

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4150 Püspökladány, Farkassziget 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- Közreműködik a NAIK Erdészeti Tudományos Intézet Ültetvényszerű Fatermesztési Osztálya kutatási feladatainak ellátásában; - Közreműködik az Intézet további kutatásához, illetve nem közvetlenül kutatáshoz kötődő egyéb feladatainak ellátásában;

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Legalább MSc végzettség-erdőmérnök, agrármérnök szakon,

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat

        jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

        Terhelhetőség, megbízhatóság,

        Rugalmas, együttműködő személyiség,

        Kitartás, jó munkabírás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        végzettséget és szakképzettséget tanúsító okiratok másolata

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata

        pályázó hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy az elbírálásban résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rásó János Kísérleti Állomás vezető nyújt, a 06 30 457-5120 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ címére történő megküldésével (4150 Püspökladány, Farkassziget 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NAIK ERTI 2019/4 , valamint a munkakör megnevezését: intézeti mérnök.         Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Szent -Györgyi Albert út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NAIK ERTI 2019/4, valamint a munkakör megnevezését: intézeti mérnök.

vagy

        Elektronikus úton Rásó János részére a raso.janos@erti.naik.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt, előzetes értesítést követően.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 21.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.erti.hu, www.naik.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések