Állások keresése - Jogi támogató- és képviseleti osztályvezető - Pécsi Tudományegyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekJogi támogató- és képviseleti osztályvezető

Pécsi Tudományegyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Tudományegyetem
Kancellária, Kancellári Hivatal, Jogi Főosztály, Jogi Támogató- és Képviseleti Osztály

Jogi támogató- és képviseleti osztályvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 4 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7633 Pécs, Szántó Kovács János utca 1/B.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

a) ellátja az osztály szakmai irányítását, a munkavégzés koordinálását a szakszerű és határidőn belüli feladatellátás érdekében, gyakorolja a közvetlen munkahelyi vezetői jogosultságokat a munkavégzésre vonatkozó utasítások kiadása, a munkák elvégzésének, az iratkezelés és ügy nyilvántartás megfelelőségének számonkérése, ellenőrzése körében, b) figyelemmel kíséri a munkavégzés feltételeinek megfelelőségét, az osztály munkatársainak szakmai felkészültségét, előrehaladását, napi munkakapcsolatot tart az osztály munkatársaival, c) napi és közvetlen munkakapcsolatot tart közvetlen felettesével a jogi főosztályvezetővel, akinek jelzi a munkavégzés feltételeivel, a munkatársak szakmai képességeivel, emberi kvalitásaival kapcsolatos észrevételeit, konkrét ügyekkel kapcsolatos jogi- szakmai álláspontját, teljesíti részére az osztályt érintő adatszolgáltatásokat, d) ellátja a jogi főosztályvezető részéről személyes ügyintézésre átadott feladatokat. e) az Egyetem peres- és peren kívüli képviseleti stratégiai és per-taktikai szempontjainak kidolgozása, a konkrét perképviseletet ellátó kamarai jogtanácsosok, jogi előadók közvetlen szakmai felügyelete, f) összefogja a hatósági megkeresések, adatkérések ügyintézését, gondoskodik a határidőn belüli érdemi válaszadásról, g) az Egyetem szerződéskötési gyakorlatának és szabályozásának figyelemmel kísérése, véleményezése, a szerződés előkészítések, jogi ellenőrzések, ellenjegyzések, szerződés véleményezések szakmai irányítása, a szükséges szakmai instrukciók megadása, h) az Egyetem egységes szerződés-nyilvántartásának felügyelete, annak adattartalma, munkaközi határidők kijelölése, naprakészsége szempontjából, i) kapcsolattartás a Humánpolitikai Igazgatósággal, a folyamatos jogi támogatás, és jogi szakmai felügyelet biztosítása, j) jogi szakmai támogatást, tanácsadást, állásfoglalást, szakvéleményt nyújt az építési- és technológiai beruházási, egyéb építési ügyekben, ingatlanügyletekben, létesítményüzemeltetési, közüzemi, energetikai, vagyongazdálkodási, informatikai valamint a számviteli, pénzügyi és költségvetési ügyek kapcsán felmerülő jogi kérdésekben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, jogi végzettség, jogi szakvizsga, • releváns perképviseleti gyakorlat,

        Nagy foglalkoztatotti létszámú szervezetnél szerzett legalább 3 év vezetői tapasztalat

        Magas szintű MS Office (különösen Word, Excel) ismeretek

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        bejegyzett kamarai jogtanácsos

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai koncepció ismertetése, szakmai önéletrajz § 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (nem PTE közalkalmazott pályázó esetében) a kinevezéskor benyújtandó § végzettséget-szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

        hozzájáruló nyilatkozat, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek, § nyilatkozat arról, hogy a vezetői megbízás esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének határidőben eleget tesz

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. november 20. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 17978 , valamint a beosztás megnevezését: Jogi támogató- és képviseleti osztályvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács JÁnos utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 17978, valamint a munkakör megnevezését: Jogi támogató- és képviseleti osztályvezető.

        Elektronikus úton http://hr.pte.hu/allas oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

PTE szabályzatai szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        PTE honlap - 2019. szeptember 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések