Állások keresése - Igazgatási jogi osztályvezető - Pécsi Tudományegyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekIgazgatási jogi osztályvezető

Pécsi Tudományegyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Tudományegyetem
Kancellária, Kancellári Hivatal, Jogi Főosztály, Igazgatási Jogi Osztály

Igazgatási jogi osztályvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 4 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7633 Pécs, Szántó Kovács János utca 1/B.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

a) ellátja az osztály szakmai irányítását, a munkavégzés koordinálását a szakszerű és határidőn belüli feladatellátás érdekében, gyakorolja a közvetlen munkahelyi vezetői jogosultságokat a munkavégzésre vonatkozó utasítások kiadása, a munkák elvégzésének, az iratkezelés és ügy nyilvántartás megfelelőségének számonkérése, ellenőrzése körében, b) figyelemmel kíséri a munkavégzés feltételeinek megfelelőségét, az osztály munkatársainak szakmai felkészültségét, előrehaladását, napi munkakapcsolatot tart az osztály munkatársaival, c) napi és közvetlen munkakapcsolatot tart közvetlen felettesével a jogi főosztályvezetővel, akinek jelzi a munkavégzés feltételeivel, a munkatársak szakmai képességeivel, emberi kvalitásaival kapcsolatos észrevételeit, konkrét ügyekkel kapcsolatos jogi- szakmai álláspontját, teljesíti részére az osztályt érintő adatszolgáltatásokat, d) ellátja a jogi főosztályvezető részéről személyes ügyintézésre átadott feladatokat. e) összefogja, koordinálja és szakmailag irányítja az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának, egyéb belső szabályzatai, kancellári és rektori utasításai előkészítésének, módosításának jogi szakszerűségét, az érintett szakági szervezeti egységek szakmai, szervezeti véleményének megjelenítését, f) irányítja és koordinálja a hallgatói tanulmányi, fegyelmi, és szociális ügyekkel kapcsolatos jogi feladatokat, valamint a fenntartói jogokat gyakorló szervezeti egység megkeresése alapján a köznevelési intézményekkel kapcsolatos jogi ügyeket, g) intézkedik az adatvédelemmel, adatbiztonsággal, valamint a közérdekű adatszolgáltatással kapcsolatos jogi ügyekben, h) tevékenysége során kapcsolatot tart különösen a karok adminisztratív vezetőivel, a Rektori Kabinettel, az Oktatási Igazgatósággal, a kancelláriai igazgatókkal, valamint az Egyetemi Hallgatói Önkormányzattal, a Doktorandusz Önkormányzattal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, jogi végzettség, jogi szakvizsga,

        Nagy foglalkoztatotti létszámú szervezetnél szerzett legalább 3 év vezetői tapasztalat

        Magas szintű MS Office (különösen Word, Excel) ismeretek

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        bejegyzett kamarai jogtanácsos

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        § Szakmai koncepció ismertetése, szakmai önéletrajz § 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (nem PTE közalkalmazott pályázó esetében) a kinevezéskor benyújtandó

        § végzettséget-szakképzettséget igazoló okiratok másolata, § hozzájáruló nyilatkozat, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek,

        § nyilatkozat arról, hogy a vezetői megbízás esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének határidőben eleget tesz

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. november 20. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 17979 , valamint a beosztás megnevezését: Igazgatási jogi osztályvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács JÁnos utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 17979, valamint a munkakör megnevezését: Igazgatási jogi osztályvezető.

        Elektronikus úton http://hr.pte.hu/allas oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

PTE szabályzatai szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        PTE honlap - 2019. szeptember 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések