Állások keresése - Kutatási asszisztens - Pécsi Tudományegyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekKutatási asszisztens

Pécsi Tudományegyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Tudományegyetem
Általános Orvostudományi Kar, Dékáni Hivatal

Kutatási asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7624 Pécs, Szigeti út 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tömegspetrometria mérésekhez kapcsolódó technikusi feladatok ellátása (ionok különböző tömeg/töltés arány szerinti elválasztása, ionok detektálása, adatgyűjtés, tömegspektrum felvétele) a tömegspektrometria különböző alkalmazási területein (ismeretlen minták meghatározása a molekulák és fragmentumaik alapján, izotóp-összetétel meghatározása egy vegyületben, vegyület szerkezetének meghatározása, egyéb fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságok vizsgálata). A facilitás műszereivel kapcsolatos feladatok: nyilvántartás, javítás menedzselése, kapcsolattartás a felhasználók és a cégek között, mérések/foglalások menedzselése, tudásmenedzsment

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, vagy egyetem ,

        angol nyelvvizsga (folyamatos szóbeli és írásbeli kommunikáció)

        Erős motiváció, hajlandóság az új tevékenységek megtanulására és elvégzésére

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        kémiai, biológiai, orvosi vagy gyógyszerész végzettség

        angol nyelvvizsga (folyamatos szóbeli és írásbeli kommunikáció)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz + bizonyítvány másolatok

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati elbírálásban résztvevő testület tagjai a pályázat anyagát megismerhetik, abba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. november 20. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 17742 , valamint a munkakör megnevezését: Kutatási asszisztens .         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács JÁnos utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 17742, valamint a munkakör megnevezését: Kutatási asszisztens .

        Elektronikus úton hr.pte.hu/allas oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A PTE Szabályzatai szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        PTE honlap - 2019. szeptember 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések