Állások keresése - Közterület-felügyelő (2 fő) - Kerepes Polgármesteri Hivatal | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekKözterület-felügyelő (2 fő)

Kerepes Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kerepes Polgármesteri Hivatal

Közterület-felügyelő (2 fő)

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 30. pont szerinti közterület-felügyelői feladatkör.

Ellátandó feladatok:

A város közterületi rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabályokban foglalt elírások végrehajtásának ellenőrzése, figyelemmel kísérése, a jogszabályokba ütköző cselekmények elkövetésének megelőzése, intézkedések megtétele a közterület rendjének fenntartása érdekében. A közterületek jogszerű használatának ellenőrzése, engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységek ellenőrzése, köztisztasági szabályok betartásának ellenőrzése, behajtási engedélyek ellenőrzése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A közterület rendjének védelme, a rend biztosítása, fenntartása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) a Kerepes Város Önkormányzatának Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól szóló 1/2017. (II.2) önkormányzati rendeletben meghatározott 50 000 Ft-os illetményalap , 20 vagy 30%-os illetménykiegészítés, nyelvpótlék, cafetéria juttatás és a bankszámla-hozzájárulás az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, közterület-felügyelői vizsga,

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Fizikai és pszichológiai alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Közigazgatási alapvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerint

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány ( speciális: közszolgálati tv. alapján) vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig azt kérelmezte,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik

        Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról szóló nyilatkozat

        Nyilatkozat a 6 hónap próbaidő vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bolyky Boglárka nyújt, a 0628561059 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kerepes Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KPH/155-8/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Közterület-felügyelő (2 fő).         Postai úton, a pályázatnak a Kerepes Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KPH/155-8/2019, valamint a munkakör megnevezését: Közterület-felügyelő (2 fő).

vagy

        Elektronikus úton Bolyky Boglárka részére a bolyky.boglarka@kerepes.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Kerepesi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálata, Pest megye, 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jegyző bírálja el a pályázatot, valamint gyakorolja a kinevezési és munkáltatói jogokat. A kinevezés 6 hónap próbaidő kikötésével történik. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kerepes.hu - 2019. szeptember 19.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kerepes.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések