Állások keresése - szakorvos - Dombóvári Szent Lukács Kórház | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekszakorvos

Dombóvári Szent Lukács Kórház

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Dombóvári Szent Lukács Kórház
krónikus belgyógyászati osztály

krónikus belgyógyászat osztályvezető főorvos

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A krónikus belgyógyászati osztály munkájának szervezése, irányítása és zavartalan működésének biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Belgyógyász szakvizsga,

        Fekvőbeteg ellátásban szerzett gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság

        alap- és működési nyilvántartásba vétel

        kamarai tagság

        egészségügyi alkalmasság

        vezetői megbízást az kaphat, aki a Dombóvári Szent Lukács Kórházzal közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörben kinevezhető

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, Geriátriai vagy egyéb szakvizsga ,

        vezetői tapasztalat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

        tudományos tevékenységek

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        fényképes szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló dokumentumok másolatai

        motivációs levél

        szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan

        továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke

        alap-és működési nyilvántartásba vételi engedély másolata

        kamarai tagság igazolása

        hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kerekes László nyújt, a 06-74-564-084 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dombóvári Szent Lukács Kórház címére történő megküldésével (7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Ált/931-1/2019 , valamint a beosztás megnevezését: szakorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Dombóvári Szent Lukács Kórház címére történő megküldésével (7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Ált/931-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: szakorvos.

        Elektronikus úton Dr. Kerekes László részére a titkarsag@szlkorhaz.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Dr. Kerekes László, Tolna megye, 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Egészségügyi Közlöny

        www.szlkorhaz.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések