Állások keresése - védőnő - Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestülete | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekvédőnő

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8706 Nikla, Berzsenyi D. utca 51.

Somogy megye, 8700 Csömend, Árpád utca 2.

Somogy megye, 8696 Táska, Tanács tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendeletben meghatározott feladatok és a 26/1997. (IX.03.) NM rendelet szerinti iskolavédőnői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, védőnői diploma,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        személyes adatokat tartalmazó, részletes fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

        végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok hiteles másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        működési nyilvántartási kártya és MESZK tagsági kártya másolata

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy a pályázatot véleményező testület a személyét érintő ügy tárgyalásakor nyilvános ülést tartson

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota polgármester nyújt, a 85/536-015 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestülete címére történő megküldésével (8706 Nikla, Berzsenyi D. utca 51. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Nik/373/2019. , valamint a munkakör megnevezését: védőnő.         Postai úton, a pályázatnak a Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestülete címére történő megküldésével (8706 Nikla, Berzsenyi Dániel utca 51. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Nik/373/2019., valamint a munkakör megnevezését: védőnő.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

a pályázat elbírálására az önkormányzat képviselő-testületének a pályázati határidő lejártát követő ülésén kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések