Állások keresése - óvodavezető - Zalaszentlászló Község Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekóvodavezető

Zalaszentlászló Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde

óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8788 Zalaszentlászló, Kossuth Lajos utca 75.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben, valamint a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakra. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        óvodapedagógus munkakörben szerzett tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        végzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok másolata

        fényképes szakmai önéletrajz

        az intézmény vezetésére vonatkozó program

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagát az elbírálásban részt vevők teljes körűen megismerhetik, és a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez a pályázó hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fáner Zsófia nyújt, a 0683556150 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Zalaszentlászló Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8788 Zalaszentlászló, Kossuth Lajos utca 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Z/12-5/2019 , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Zalaszentlászló Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8788 Zalaszentlászló, Kossuth utca 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Z/12-5/2019, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

        Elektronikus úton Fáner Zsófia részére a zlaszlo@axelero.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Szalay Szilvia, Zala megye, 8788 Zalaszentlászló, Kossuth Lajos utca 18. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 17.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések