Állások keresése - Jegyző - Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekJegyző

Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal

Jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 2.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal vezetése. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és más jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt tevékenységek ellátása.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 24

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, Kttv. 247. § (1) bekezdés a) pontja szerint: igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező szakon vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség.,

        Közigazgatási gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Közigazgatási szakvizsga,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Kttv. 85-87. §. szerinti összeférhetetlenségnek való megfelelés és nyilatkozattétel.

        Jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a KTK által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Jegyzői munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes önéletrajz.

        A képzettséget tanúsító okiratok másolata.

        A közigazgatási gyakorlat meglétének igazolása.

        A büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely kiterjed a Kttv. 39. § (1b) és (1c) bekezdésben foglalt rendelkezésekre.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

        A pályázó hozzájáruló nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához.

        A pályázó nyilatkozata a Kttv. 84-87. § szerinti összeférhetetlenségről.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Zsolt polgármester nyújt, a 06/75/541-553 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: DFV/1926/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.         Postai úton, a pályázatnak a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: DFV/1926/2019., valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók meghallgatását követően a pályázat elbírálásáról a polgármester dönt. A pályáztató fenntartja magának a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására. A közszolgálati jogviszony létesítése esetén a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jegyzői álláshely nyugdíjazás miatt üresedett meg.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www. dunafoldvar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések