Állások keresése - könyvtárvezető - Dunaföldvár Város Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekkönyvtárvezető

Dunaföldvár Város Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár
Berze Nagy Ilona Városi Könyvtár

könyvtárvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020. január 1- től 2024. december 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7020 Dunaföldvár, Rákóczi utca 8.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben meghatározott feladatok. Az intézmény szakszerű, hatékony és gazdaságos működésének biztosítása. A már hagyományos, meglévő rendezvények fenntartása mellett, a lakosság igényeinek figyelembe vételével a kor új elvárásaihoz igazodó programok szervezése minden korosztály számára. A településen működő intézmények, civil szervezetek programjainak összehangolása, támogatása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, A 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/B. § (7) bekezdése szerinti képzettség (könyvtáros).,

        Az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával történő rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz.

        Cselekvőképesség.

        Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Könyvtárvezetői - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz.

        Képesítést igazoló okiratok másolata.

        Szakmai gyakorlat meglétét igazoló okiratok másolata.

        Három hónapnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, figyelmmel a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20. § (2d)-(2e) bekezdéseiben foglaltakra.

        Szakmai program, fejlesztési elképzelések bemutatása, az intézmény vezetésére vonatkozó helyzetelemzés.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pataki Dezső nyújt, a 06/75/541-000 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dunaföldvár Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7020 Dunaföldvár, Ilona utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: DFV/2238/2019. , valamint a beosztás megnevezését: könyvtárvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Dunaföldvár Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7020 Dunaföldvár, Ilona utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: DFV/2238/2019., valamint a munkakör megnevezését: könyvtárvezető.

        Személyesen: Pataki Dezső igazgatóhoz, Tolna megye, 7020 Dunaföldvár, Ilona utca 9. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott érvényes pályázatokról a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója dönt. A kiíró fenntartja magának a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www. dunafoldvar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések