Állások keresése - Területi védőnő - Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekTerületi védőnő

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tiszaföldvár Város 4. számú területi védőnői körzete és Tiszaföldvár II. számú Védőnői Tanácsadója

Területi védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5430 Tiszaföldvár, Döbrei János út 59.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet 3. §-ában meghatározott feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél, vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevél,

        három hónapnál nem régebbi bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja, hogy a pályázó büntetlen előéletű, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, valamint vele szemben a 20. § (2d) és (2e) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata, 3 hónál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja, hogy a pályázó büntetlen előéletű, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, valamint vele szemben a 20. § (2d) és (2e) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn,önéletrajz,nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Telek Margaretta osztályvezető, és Jakab Éva Andrea köztisztviselő nyújt, a 06-56/470-017 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. E. út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: A/9819/2/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Területi védőnő.         Postai úton, a pályázatnak a Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5431 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zsilinszky út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: A/9819/2/2019, valamint a munkakör megnevezését: Területi védőnő.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázatot a pályázat benyújtási határidejét követően a soron következő ülésén bírálja el. Legkésőbb 2020. 02. 29. napjáig.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.tiszafoldvar.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tiszafoldvar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések