Állások keresése - Nevelőszülői tanácsadó - Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szolgálat | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekNevelőszülői tanácsadó

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szolgálat

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

Nevelőszülői tanácsadó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Gyermekváros út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Folyamatosan segíti és irányítja a nevelőszülőt feladatai ellátásában, szakmai ellenőrzést végez, segíti a családba helyezés folyamatát. Kapcsolatot tart a gyermekek nevelési-oktatási intézményeivel, elkészíti a gyermek egyéni gondozási-nevelési tervét, elvégzi a szükséges adminisztrációt.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, pedagógus, felsőfokú szociális alapvégzettségű személy, pszichológus, mentálhigiénés szakember, teológus, hittanár vagy hittantanár,

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, foglalkozás egészségügyi vizsgálaton való alkalmasság

        képzettséget igazoló oklevél másolata, szakmai önéletrajz, motivációs levél

        nyilatkozat, hogy pályázó hozzájárul adatainak a jelentkezéssel és alkalmazással kapcsolatos kezeléséhez

        gyermekvédelmi szakellátásban szerzett tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat

        a pályázatban kérjük megjelölni a betölteni kívánt munkakör pontos megnevezését

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        képzettséget igazoló oklevél másolata, szakmai önéletrajz, motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mikolyné Kozma Rozália - igazgató nyújt, a 56/371-355 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szolgálat címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Gyermekváros út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Nevelőszülői tanácsadó.         Postai úton, a pályázatnak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szolgálat címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Gyermekváros út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12/2019, valamint a munkakör megnevezését: Nevelőszülői tanácsadó.

        Elektronikus úton Mikolyné Kozma Rozália - igazgató részére a titkarsag@gyktgysz.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Mikolyné Kozma Rozália - igazgató, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Gyermekváros út 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

dokumentumelemzés, interjú

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 3.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések