Állások keresése - Adóigazgatási- és szociális ügyintéző - Konyári Polgármesteri Hivatal | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekAdóigazgatási- és szociális ügyintéző

Konyári Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Konyári Polgármesteri Hivatal

Adóigazgatási- és szociális ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű tartósan távollévő köztisztviselő helyettesítésé –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4133 Konyár, Rákóczi utca 24.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Adóbevallások, adatbejelentések feldolgozása- Adónyilvántartások vezetése - Adófolyószámlákkal kapcsolatos feladatok ellátása, pénzforgalom rögzítése, hagyatékkal kapcsolatos ügyintézés, házi segítségnyújtással és szociális étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátása, földkifüggesztéssel kapcsolatos hirdetmények kezelése, vagyonleltárak készítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium,

        Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, társadalomtudományi,természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga, pedagógus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés,

        A II. besorolási osztályban: Közgazdasági, közszolgálati rendészeti, műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga, szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        87/2019. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti fényképes önéletrajz

        az iskolai és egyéb végzettséget igazoló okirat másolatai

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylést igazoló feladószelvény másolata

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában szereplő személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó kinevezése esetén vállalja a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítését

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. december 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bényeiné Boskó Dóra jegyző nyújt, a 06-54/539-500 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Konyári Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4133 Konyár, Rákóczi utca 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KON/2298-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Adóigazgatási- és szociális ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Konyári Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4133 Konyár, Rákóczi u. 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KON/2298-1/2019., valamint a munkakör megnevezését: Adóigazgatási- és szociális ügyintéző.

        Elektronikus úton Bényeiné Boskó Dóra jegyző részére a konyarph@t-online.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Bényeiné Boskó Dóra jegyző, Hajdú-Bihar megye, 4133 Konyár, Rákóczi utca 24. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Konyár Község honlapja - 2019. szeptember 16.

        Konyár Község hirdetőtáblája - 2019. szeptember 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályáztató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.konyar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések