Állások keresése - Mentőgépkocsi-vezetői - Országos Mentőszolgálat | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekMentőgépkocsi-vezetői

Országos Mentőszolgálat

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Országos Mentőszolgálat

Mentőgépkocsi-vezetői

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, , .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A mentőgépkocsit biztonságosan, gyakran a megkülönböztető jelzés használatával, a mentőegységet a lehető legrövidebb úton és/vagy a legrövidebb idő alatt a kiadott feladat helyszínére juttatja. A beteg vagy sérült személyt a kijelölt gyógyintézetbe szállítja és szükség szerint részt vesz a beteg mozgatásában és ellátásában. Ezen kívül a munkaköri leírásban, valamint az OMSZ hatályos szabályzataiban rögzített feladatokat maradéktalan ellátja.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        legalább “B” kategóriájú, 12. rovatában „102”-es gépjárművezetői engedély,

        előnyt jelent a “C” kategóriás jogosítvány,

        minimum két év vezetési gyakorlat

        legfeljebb öt éven belül szerzett, érvényes PÁV I. minősítés (a jelentkezést követően is megszerezhető),

        büntetlen előélet

        orvosi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        megkülönböztető jelzést használó jármű vezetésére érvényes minősítés

        gépjárművezetői munkakörben szerzett – minimum két éves, igazolt – gyakorlat

        mentésben szerzett gyakorlat, egészségügyi képzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        végzettséget igazoló dokumentum(ok) másolata

        90 napnál nem régebbi (a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésének megfelelő) erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak - a pályázati eljárással összefüggésben szükséges - kezeléséhez hozzájárul

        Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Országos Mentőszolgálat címére történő megküldésével (1055 Budapest, Markó utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13000/62/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Mentőgépkocsi-vezetői.         Postai úton, a pályázatnak a Országos Mentőszolgálat címére történő megküldésével (1055 Budapest, Markó utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13000/62/2019, valamint a munkakör megnevezését: Mentőgépkocsi-vezetői.

        Elektronikus úton Lénárt Marianna részére a palyazat@mentok.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.mentok.hu - 2019. szeptember 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Országos Mentőszolgálat, mint álláspályázatot hirdető a beküldött pályázatokat, illetve az abban foglalt adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján kezeli. A benyújtott és kiválasztásra nem került pályázati anyagok az elbírálásra előírt határidőt követő 15 munkanapon belül törlésre/megsemmisítésre kerülnek. Amennyiben a pályázó pályázatát nem elektronikus úton nyújtja be, az Országos Mentőszolgálat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (7) bekezdése alapján, sikertelen pályázat esetén a pályázó részére a pályázati anyagot visszajuttatja. Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozót a pályázat elbírálási határidejétől számított kilencven napon belül nem veszi át, azokat megsemmisíti és a pályázó személyes adatait töröli.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések