Állások keresése - óvodavezető - Jászárokszállás Város Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekóvodavezető

Jászárokszállás Város Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Jászárokszállási Városi Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020. január 01. napjától 2024. július 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5123 Jászárokszállás, Dobó u. 9/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok ellátása; az intézmény szakszerű és jogszerű működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, koordinálása, ellenőrzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus végzettség,

        pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

        legalább 4 év óvodapedagógus munkakörben vagy heti 10 foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat

        az intézményben óvodapedagógus munkakörben fennálló, határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg óvodapedagógus munkakörben történő, határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vállalása,

        magyar állampolgárság,

        büntetlen előélet,

        nem áll a Kjt. 20.§ (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt,

        nem áll foglalkozástól és közügyektől való eltiltás hatálya alatt,

        nem állnak fenn vele szemben a Kjt. 20.§ (2d) és (2e) bekezdésében foglalt kizáró okok,

        cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        három hónapnál nem régebbi, a Kjt. 20.§ (4)-(5) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelő tartalmú erkölcsi bizonyítvány arról, hogy: büntetlen előéletű, nem áll a Kjt. 20.§ (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt, nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, valamint nem állnak fenn vele szemben a Kjt. 20.§ (2d) és (2e) bekezdésében foglalt kizáró okok,

        végzettséget igazoló okiratok másolata,

        szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolata,

        géppel írt részletes, fényképes szakmai önéletrajz eddigi munkaköreinek, tevékenységeinek leírásával,

        az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülésen kéri-e

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gergely Zoltán polgármester vagy Dr. Gábris Emese jegyző nyújt, a 06-57-531-050 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Jászárokszállás Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2691/2019. , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Jászárokszállás Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2691/2019., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

        Személyesen: Gergely Zoltán polgármester vagy Dr. Gábris Emese jegyző, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a Képviselő-testület Oktatási, Sport és Ügyrendi Bizottsága hallgatja meg. A megbízásról a Képviselő-testület dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Oktatási és Kulturális Közlöny

        www.jaszarokszallas.hu

        az Önkormányzat hirdetőtáblája

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az intézményvezetői pótlék az illetményalap 40-80%-a közötti mértékű. Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.jaszarokszallas.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések