Állások keresése - munkaügyi referens - Berettyóújfalui Szakképzési Centrum | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekmunkaügyi referens

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum

munkaügyi referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4100 Berettyóújfalu, Eötvös utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Közalkalmazotti jogviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos munkaügyi feladatok ellátása. Megbízási szerződések készítése, megbízási díjak számfejtése. Kötelező és soron kívüli átsorolások, munkáltatói igazolások elkészítése. Az intézményben foglalkoztatottak személyi anyagának naprakész nyilvántartása, adatszolgáltatás. Berettyóújfalui Szakképzési Centrumhoz rendelt tagintézmények munkaügyi és bérgazdálkodási feladatainak ellátása, koordinálása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, pénzügyi-számviteli ügyintézői végzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Legalább egy év munkaügyi előadó munkakörben szerzett tapasztalat

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

        egészségügyi alkalmasság

        KIRA számfejtő program felhasználói szintű ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        oktatási intézményben és szakképzésben szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        • részletes, fényképes szakmai önéletrajz

        motivációs levél

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló dokumentum(ok) másolata

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közlés)

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításához

        • 90 napnál nem régebbi (közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§ (4) és (5) bekezdésének megfelelő) erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hagymásiné Szőke Katalin gazdasági vezető nyújt, a +3654/951-961 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (4100 Berettyóújfalu, Eötvös utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 481-27/2019 , valamint a munkakör megnevezését: munkaügyi referens.         Postai úton, a pályázatnak a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (4100 Berettyóújfalu, Eötvös utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 481-27/2019, valamint a munkakör megnevezését: munkaügyi referens.

        Személyesen: titkárság, Hajdú-Bihar megye, 4100 Berettyóújfalu, Eötvös utca 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.berettyoujfaluiszc.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések