Állások keresése - angol nyelvtanár - Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekangol nyelvtanár

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Csonka János Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

angol nyelvtanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1165 1165, Arany János utca 55.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakgimnáziumi és szakközépiskolai oktatásban angol nyelv, szakmai angol nyelv tantárgyak tanítása, valamint az oktatáshoz tartozó adminisztratív feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok és a munkaköri leírás alapján. (4 hónap próbaidővel)

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, angol nyelv középiskolai tanár, és legalább öt év szakmai tapasztalattal,

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Pedagógus munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

        Korábbi oktatói sikerek (sikeres vizsgák, országos versenyek, stb…)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

        nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

        fényképes Europass önéletrajz

        sikeres pályázat esetén 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. október 27. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1055/C , valamint a munkakör megnevezését: angol nyelvtanár.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (1139 Budapest, Váci út 179-183. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1055/C, valamint a munkakör megnevezését: angol nyelvtanár.

        Elektronikus úton Vásárhelyiné Gaál Gyöngyi tagintézmény-vezető részére a csonka.ig@gszc.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján kiválasztott jelöltekkel történő interjú után a vezetőség dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://csonkabp.sulinet.hu/

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Munkavállaló tudomásul veszi, hogy a munkakörének ellátását a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrumon belül változó munkahelyen végzi. A pályázó hozzájárul adatainak írásos visszavonásáig történő kezeléséhez.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések