Állások keresése - igazgató - Jászkarajenő Község Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekigazgató

Jászkarajenő Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár Vezetői feladatai (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020.01.01.-2024.12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest-megye, 2746 Jászkarajenő, Fő út 57.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Művelődési Ház és Könyvtár vezetői feladatainak ellátása, közművelődési alapszolgáltatások biztosítása, könyvtár működtetési feladatainak ellátása, az intézmény törvényes működésének biztosítása, a jogszabályban és az önkormányzat képviselő-testülete által megfogalmazott közművelődési célok és programok megvalósítása, az intézmény, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működéséből eredő feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        főiskola, 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/A, 6/B §-a szerint, legalább 5 év szakirányú szakmai gyakorlat, büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szakmai tevékenységre kiterjedő részletes önéletrajz, vezetői szakmai program, helyzetelemzésre épülő vezetői elképzelés, nyilatkozat:pályázati anyagát az eljárásban részt vevők megismerhetik, pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, sokszorosításához, továbbításához hozzájárul, nyílt vagy zárt ülésen tárgyalják pályázatát , vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Palya István Kálmán nyújt, a 53/366-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Jászkarajenő Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2746 Jászkarajenő, Rákóczi utca 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 254/2/2019. , valamint a munkakör megnevezését: igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Jászkarajenő Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2746 Jászkarajenő, Rákóczi utca 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 254/2/2019., valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

        Személyesen: , Pest megye, 2746 Jászkarajenő, Rákóczi utca 16. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Jászkarajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A képviselő-testület fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.jaszkarajeno.hu - 2019. szeptember 16.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.jaszkarajeno.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések