Állások keresése - ügyviteli alkalmazott (2019/256) - Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekügyviteli alkalmazott (2019/256)

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Természettudományi Kar, Matematika Intézet

ügyviteli alkalmazott (2019/256)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1111 Budapest, Egry József utca 1. H épület

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Vezeti és ellenőrzi az Intézet számára évenként kiosztott költségvetési, és az Intézet rendelkezésére álló egyéb pénzügyi keretek nyilvántartását, kapcsolatot tart a Kancellária különböző szervezeti egységeivel és a Kar ügyintézőivel, tájékoztatást és adatszolgáltatást nyújt az ügyintézőknek. Összefoglalót készít a keretek felhasználásáról az Igazgató kérésére, javaslatot tesz az Igazgatónak az Intézet működtetéséhez szükséges beszerzésekre, gondoskodik a kis- és nagyértékű eszközök és fogyóeszközök megrendeléséről, nyilvántartásáról. Közreműködik az esetenkénti beruházási és felújítási igények összeállításában, intézi a pályázatok, és vállalkozási jellegű, valamint külső megbízásra végzett tevékenységek gazdasági és adminisztratív ügyeit. Intézi a munkavégzésre irányuló jogviszonyhoz és közalkalmazotti jogviszonyhoz kapcsolódó humán erőforrás-ügyekhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat (szabadság-nyilvántartás, szerződések, kinevezések stb.). Kezeli az Intézet készpénzállományát, illetve kezeli és kancellári felhatalmazással utalványozza az Intézet beérkező számláit, iktatja, postázza, illetve irattárazza az Intézet ügyiratait a mindenkori irattárazási és selejtezési előírásoknak megfelelően. Kezeli az Intézet bélyegzőit, leltárellenőrzést végez és selejtezést hajt végre a mindenkori kancellári utasítások szerint, kapcsolatot tart az Intézethez tartozó Tanszékek vezetőivel és ügyviteli alkalmazottjaival, és segíti az Igazgató és az igazgatóhelyettesek adminisztrációs munkáját. Részt vesz az intézeti szintű rendezvények, programok megszervezésében. Oktatási nyilvántartó program (Neptun) és gazdasági program (MGR) kezelése, illetve az előnyök közt felsorolt pénzügyi végzettségek valamelyike birtokában ellenjegyzői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Humánpolitikai Szabályzat és a Kancellár rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, legalább középiskolai végzettség,

        Erős felhasználói szintű számítógépkezelés

        Közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén: 3 hónapnál nem régebbi, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. §. (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása szükséges. (Csak a sikeres pályázótól fogjuk kérni, a jogviszony létesítésekor.)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Legalább középfokú aktív nyelvtudás (angol vagy német)

        Legalább középfokú gazdasági szakképzettség vagy pénzügyi-számviteli képesítés a következő képzésekből:

        Pénzügyi-számviteli ügyintéző (52 344 01 0000 0000); Pénzügyi ügyintéző (51 344 04); Számviteli ügyintéző (51 344 05); Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54344 01); Államháztartási mérlegképes könyvelő (55 344 02) ;Vállalkozási mérlegképes könyvelő (55 344 07); IFRS mérlegképes könyvelő (55 344 05)

        Költségvetési szervnél hasonló területen szerzett tapasztalat

        Pályázati és/vagy projektmenedzseri képesítés vagy munkatapasztalat

Elvárt kompetenciák:

        Együttműködési képesség,

        Empátia,

        Kiváló kommunikációs készség szóban és írásban egyaránt,,

        Stressztűrő képesség,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2019/256 , valamint a munkakör megnevezését: ügyviteli alkalmazott (2019/256).         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címére történő megküldésével (1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3-9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2019/256, valamint a munkakör megnevezését: ügyviteli alkalmazott (2019/256).

        Elektronikus úton Humánerőforrás Igazgatóság részére a humaneroforras@mail.bme.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatban foglalt és maradéktalanul beküldött dokumentumok fényében tekintjük érvényesnek a jelentkezést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bme.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A próbaidő mértéke 3 hónap. A pályázatokat kérjük továbbá a Matematika Intézet részére a ghorvath@math.bme.hu e-mail címre is megküldeni, a levél tárgyában kérjük jelezni: „Matematika Intézet ügyviteli alkalmazott álláspályázat”. A sikeres pályázónak munkába állás után, próbaideje alatt, vizsgával záruló belső tanfolyamon kell elsajátítania a Műegyetemi Gazdálkodási Rendszer (MGR) kezelésének ismereteit. A próbaidő utáni alkalmazás feltétele e vizsga sikeres teljesítése. Ellenjegyzői feladatok ellátása esetén vagyonnyilatkozat megtétele kötelező. A Humánerőforrás Igazgatósághoz való jelentkezéskor a munkakör megnevezését és a pályázati azonosítót kérjük feltüntetni. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések