Állások keresése - Kirendeltségvezető - Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekKirendeltségvezető

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal
Drávafoki Kirendeltsége

Kirendeltségvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7967 Drávafok, Fő utca 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Drávafoki Kirendeltségének vezetése, a kirendeltséghez tartozó települések tekintetében a jegyzői hatáskörbe tartozó ügyek vitele, a jegyző által meghatározott feladatok ellátása.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Drávafoki Kirendeltsége

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 5

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 247. § (1) - (2) bekezdéseiben foglaltak szerint,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Közigazgatásban szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

        Hat hónap próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Önkormányzati tapasztalat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat

        költségvetési szervnél hasonló munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

        közigazgatási szakvizsga megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó szakmai önéletrajza a 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. számú melléklete szerinti tartalommal

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását, nyilatkozat arról, hogy kinevezése esetén 1 éven belül közigazgatási szakvizsgát tesz, amennyiben ezzel nem rendelkezik, összeférhetetlenségi nyilatkozat a Kttv. 84-87.§-a szerint és nyilatkozat a hat hónap próbaidő vállalásról

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a benyújtott pályázat alapján a pályázati eljárásban résztvevők a személyes adatokat megismerhetik és kezelhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. november 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szalóky Ildikó jegyző nyújt, a 73/580-900 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7960 Sellye, Dózsa György utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖH/780/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Kirendeltségvezető .         Postai úton, a pályázatnak a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7960 Sellye, Dózsa György utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖH/780/2019., valamint a munkakör megnevezését: Kirendeltségvezető .

vagy

        Személyesen: dr. Szalóky Ildikó jegyző, Baranya megye, 7960 Sellye, Dózsa György utca 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok eredményéről a pályázók írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések