Állások keresése - tisztiorvosi feladatok - Budapest Főváros Kormányhivatala | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésektisztiorvosi feladatok

Budapest Főváros Kormányhivatala

                           

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros Kormányhivatala
II. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály

tisztiorvosi feladatok

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1035 Budapest, Váradi utca 15.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

tisztiorvosi feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Budapest Főváros Kormányhivatala II. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály illetékességi területén (I., II és III. kerületek), a feladat- és hatáskörébe tartozó tisztiorvosi feladatok teljes körű ellátása, (az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvényben, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletben a járási kormányhivatalok számára meghatározott népegészségügyi feladatok)

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) BFKH Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)

        Felsőoktatásban szerzett általános orvos, higiénikus orvos vagy fogorvos szakképzettség és szakorvosi képesítés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Közegészségtan-járványtan vagy társadalomorvostan vagy megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga

        Hasonló területen szerzett tapasztalat

        Azonnali munkakezdés

        Közigazgatásban szerzett tapasztalat

        Közigazgatási alapvizsga és közigazgatási szakvizsga

Elvárt kompetenciák:

        Szakszerűség,

        Önálló munkára való képesség,

        Jó kommunikációs és problémamegoldó képesség,

        Felhasználói szintű számítógépes ismeretek,

        Pontosság és precizitás,

        Empátia,

        Terhelhetőség, stressztűrő képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes fényképes szakmai önéletrajzot a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján, melynek formátuma letölthető https://kozigallas.gov.hu/oneletrajz%20sablon%20v1.7%20KSZF.xlsx

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet (és amennyiben releváns) szakmai tapasztalatot, gyakorlatot igazoló okiratok másolatát

        Erkölcsi bizonyítványt (3 hónapnál nem régebbi) – a pályázat benyújtásának nem, csak a feladatkör betöltésének feltétele

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Harsányi Kornélia osztályvezető nyújt, a + 36 (1) 209-3315 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1410/00182-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: tisztiorvosi feladatok.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala címére történő megküldésével (1183 Budapest, Trencsén utca 62-64. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1410/00182-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: tisztiorvosi feladatok.

        Elektronikus úton (az e-mail tárgyaként „Álláshirdetés” szíveskedjen feltüntetni) a csatolandó iratokat dr. Harsányi K részére a nepegeszsegugy02@02kh.bfkh.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató a feladat elvégzésre a jogszabálynak megfelelő végzettséggel rendelkező jelöltek közül személyes elbeszélgetés alapján választja ki a felvételre javasolt jelöltet. A jelölt kiválasztását követően felvételi kezdeményezési és jóváhagyási folyamat után kerül felvételre a jelentkező. A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A próbaidő időtartama 6 hónap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormanyhivatal.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések